MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshemmet Solen

På Idunskolan har vi ett fritidshem som heter Solen.

Här finns möjlighet att få tillsyn både innan samt efter skoldagens slut och under skolloven erbjuds heldagsverksamhet alla vardagar. Fritidshemmets syfte är att bedriva en pedagogisk verksamhet som stimulerar till lek, lärande och kamratskap samt att vara ett komplement till skolan där arbetet utgår ifrån en helhetssyn med elevens individuella behov i fokus.
De elevassistenter och fritidspedagoger som arbetar i skolan jobbar även på fritidshemmet. Fritidshemmet Solen är indelat i tre delar; röd, gul och grön grupp. I varje grupp finns cirka fem elever där personalen anpassar verksamheten utifrån varje elevs behov och intressen.

Schema

Varje elev har en individuell planering och ett individanpassat veckoschema. Viktiga inslag i verksamheten är rörelse, skapande, lek och social träning. Dessutom läggs stor vikt på att uppmuntra eleverna till att göra egna, aktiva val.
Fritidsverksamheten finns till för alla elever på skolan. För elever över 13 år finns möjlighet att söka förlängd skolbarnsomsorg, på basis av LSS, "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade". Det finns även möjlighet att söka lovplacering för de som endast önskar fritidshemsplacering på skolloven men inte under skolveckorna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Idunskolan
Besöksadress

Idungatan 1