MENY
Eskilstuna kommun

Autism

Beskrivning av autismspektrumstörning

Autism beror på en genomgripande störning i hjärnans funktioner och medför att personer med autism har ett annorlunda sätt att tänka. Den som har ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omvärlden måste också ha en annorlunda och anpassad pedagogik.

För att få diagnosen autism måste personen, enligt Världshälsoorganisationens kriterier, ha begränsningar inom följande tre områden:

  • Förmågan till ömsesidig språklig och icke-språklig   kommunikation
  • Förmågan till ömsesidig social interaktion
  • Förmågan till inre föreställningar/fantasi

Personer med autism har ett konkret tänkande och det innebär att personen har en nedsatt förmåga att generalisera kunskap, förstå symboler och abstraktioner. Språket ligger därför också på ett mer konkret plan vilket ger konsekvenser för förståelsen och förmågan att använda språket, både verbalt och icke-verbalt. Det innebär också att personen med autism är begränsad i att tolka ansiktsuttryck, kroppshållning och ögonkontakt.
Det är vanligt att personer med autism har stereotypa beteenden som kan ge fysiska eller verbala yttryck.
Att ha autism medför också en begränsning i att upprätthålla och behålla sociala relationer. Det är likaså svårt att samordna alla intryck och att se helheter vilket gör att fokus ofta hamnar på detaljer.
Autism bidrar till nedsatt förmåga för ”Theory of mind” (teorin om mentalisering) och det betyder att det är svårt att förstå hur andra människor tänker och känner, att känna empati.  I och med det blir en stor del av andra människors beteende obegripligt. Sociala regler blir obegripliga. Varför ska jag vänta på andra personer? Varför ska jag anpassa mig till gruppen? Samtal med andra människor blir ointressanta och svåra att förstå. Det blir intressantare med aktiviteter än vänner. Provokationer, egna eller andras, är svåra att uppfatta och det är kompicerat att byta perspektiv. Reaktionen på andras känslor blir ofta bara en reaktion på yttre händelser. Personer med autism kan till exempel börja skratta när någon gråter. Gråt kan se lustigt ut om denne inte förstår vilken känsla som ligger bakom tårarna och grimaserna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Idunskolan
Besöksadress

Idungatan 1