MENY
Eskilstuna kommun

2017-10-11 

Minnesanteckningar från Tuna skolområdes skolråd

Närvarande:
Charlotte Hjelte, rektor
Marja-Leena Johansson, bitr. rektor
Mikael van Lunssen, bitr. rektor
Sandra Puljar, Odlarskolan 2
Sanna Lundblad, Odlarskolan 2
Elin Svensson, Idunskolan

Dagordning:

 • Uppföljning av föregående möte
 • Information från respektive skola
 • Rapport från husråden
 
 • Information från skolledningen
  - Elever/personal
  - V klass
  - Plan mot dikriminering och kränkande behandling
  - Skolinspektion
  - Översyn av särskola
 • Övriga frågor

Genomgång av föregående möte

Information från respektive skola
Odlarskolan 1
- 1 ny elev, 16 elever totalt.
Ärstaskolan - 4 nya elever och 19 elever totalt
Idun - 4 nya elever, varav en stor klass med 8 elever. Totalt 28 elever. Det har varit svårt att få in vikarier vid frånvaro men de övriga enheterna har hjälp till många gånger. Skolinspektionen har precis varit på besök.
Odlarskolan 2 - 2 nya elever och 20 elever totalt 1 klass mindre det här läsåret. Tandsköterska på besök som pratade om tandhälsa, temaarbete på gång om bemötande. Nytt fr.o.m. höstterminen är att maten levereras från Ärstaskolan. Ett matbiträde ha anställts för att ta emot och servera maten på Odlarskolan 1 och 2. Alla är väldigt nöjda. Ett besök på Leos Lekland planeras under hösten.

Rapport från husråden
Husråd Odl 2: Inte så många föräldrar med på mötet. Önskemål om skolkatalog för 2:an, vilket kommer att göras under hösten. Önskemål om att bjuda in ”gamla” föräldrar vars barn har flyttat hemifrån för att få information om vuxenlivet. Det finns förslag på några föräldrar som kan tänka sig att ställa upp. Det konstaterades att många elever har bytt klass. Sanna presenterar två häften som heter ”Rollkoll” och handlar om God manskap. Diskussion om God man och lite om vilka regler som gäller.
Ett häfte, som handlar om var man kan vända sig i olika frågor framför allt när eleverna börjar bli vuxna, håller på att utarbetas i samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen. Vår praktiksamordnare/praktikhandledare Ylva sitter med i arbetsgruppen.
Husråd Idun: Alla är nöjda med skolskjutsarna och hoppas att det får fortsätta så. Föräldrarna tycker att det blir mycket förändringar vid skolstart med klasser/personal. Diskussion om detta.

Information från skolledningen
Elever/personal- Solveig Lundström Odl. 2 gick i pension i somras. Daniel Holmén elevassistent på Odlarskolan 1 har börjat på Idunskolan. Carina Westerlund har vikariat som lärare 17/18 på Ärstaskolan. Krister Eriksson vikariat som lärare lå 17/18 på Idunskolan. Lärartjänst på Idun finns på platsbanken nu. Det har varit svårt att rekrytera behörig lärare.

V-klass- Fungerar inte som det ska. Det är lämnat till systemtekniker på förvaltningen för att hjälpa till. Vi återkommer när det är åtgärdat.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling- är uppdaterad och kommer inom kort att läggas ut på hemsidan och i V-klass. Där står det bl.a. hur skolorna arbetar med normer och värden, trygghet och studiero.

Skolinspektionen- är i år på Ärstaskolan och Idunskolan. De träffar även elevhälsoteam och skolledning. Återkoppling om ca: 1 månad.

Översyn av särskolan- Översyn av särskolans organisation har gjorts. Resultatet används av skolchefen som underlag för ett s.k. tjänstemannautlåtande.Detta presenteras sedan för politikerna någon gång i november.

Övriga frågor
Flytten till Rinman för gymnasieeleverna på Odlarskolan 2. Projektering för flytten pågår men tidsplanen höstterminen-18 kommer troligtvis inte hålla.

Skolsköterska- Lillemor Anväg finns på Tuna skolområde. Hon har sin mottagning på Odlarskolan 2 men finns även på de andra enheterna.
Hon är inte schemalagd på de olika enheterna eftersom det utgår från behoven. Man kan alltid ta kontakt med henne per telefon.

Vid tangenterna: Sandra Puljar, Odlarskolan 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tuna skolområde

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Öppettider

Telefontid: 08:00-12:00

Besöksadress

Bruksgatan 17, vån 4

Postadress

632 20 Eskilstuna