MENY
Eskilstuna kommun

2017-05-10

Minnesanteckningar från Tuna skolområdes skolråd 

Närvarande:
Sandra Puljar, Odlarskolan 2
Mikael Van Lunssen bitr. rektor, Ärstaskolan
Anna Gisslanderr, Odlarskolan 1
Charlotte Hjelte, Rektor
Sanna Lundblad, Odlarskolan 2
Adrian Sigeti, Idunskolan
Elin Svensson, Idunskolan
Marja-Leena Johansson, bitr rektor

Information från skolorna:
Idunskolan-
Skräpplockardag, Tunadag samt klassutflykter är på gång. 5 cyklar hyrs från hjälpmedelscentralen dessa används flitigt både på skolgården samt om man ska iväg och inte orkar gå. Nya klassindelningar har gjorts då 4 nya elever är på ingång. Kortidsboendet har flyttat så en del av deras lokaler kommer att tillhöra skolan.
Odlarskolan 1- Skolmästerskapen 23/5-17. *Tunadagen 19/5. En skräpplockardag finns på agendan. Jobbar med Tema under en 4 veckorsperiod om Sverige. De tar upp traditioner, mat, folkmusik och dans samt vetenskap och uppfinningar. En planka som grävdes ner för ett år sedan ska nu grävas upp för att se vad som hänt med den.
Odlarskolan 2- Skolmästerskapen är 23/5-17, träning inför detta ska ske på Djurgårdsskolan. Full fart med träning inför skolavslutningen. *Tunadagen 19/5. I år finns det 5 studenter alla är inte klara för placering i daglig verksamhet.
Ärstaskolan-Mikael har jobbat sedan oktober som biträdande rektor, det är en fantastisk jobb och en härlig verksamhet med yngre elever mycket aktivitet eleverna har mycket energi. Skräpplockardag samt Tunadagen finns på agendan. 2 elever inskolas till Odlarskolan 2. 4 nya elever inskolning pågår. Nytt staket är uppsatt och belysning på skolgården är på gång.

*Tunadagen har kommit till utifrån att all personal på Tunaskolområde har auskulterat hos varandra. Vi vill fortsätta bygga positiva möten med elever och personal. Vi ses på Djurgården och har lite trevligt tillsammans. Idunskolan har med sig såpbubblor. Odlarskolan 2 Fallskärm och bollar Odlarskolan 1 Drakar Ärstaskolan vad de fixar är ännu inte klart.

Rapporter från husrådet:
Idunskolan-
Skolskjutsarna har blivit bättre finns fortfarande vissa svårigheter. Förslagsvis kan man ev bjuda in stadsbyggnadsförvaltningen till hösten så de kan ge information. Bra att träffa varandra för att utbyta erfarenheter, ge varandra tips och råd. Mycket som föräldragruppen har gemensamt. Förslag från Elin är att ha en kontakt med Barnahus= en samordnande polis samt en samordnande från socialtjänsten. Vi kan ha kontakt med dem och ge dem utbildning om och kring våra elever.
Odlarskolan 1- Har ej haft husråd.
Odlarskolan 2- Frågor kring flytt samt personal till Rinmangymnasiet. Charlotte informerade: Flytten kan bli ytterligare försenad pga. att det är en kedjereaktion då en grupp ska ut ur lokalerna som är tilltänkta för gymnasieeleverna som ska flytta dit. En intresseanmälan för pedagoger och assistenter har gått ut till personal på Tunaskolområde.Föräldramötet mycket positivt då de presenterade hur man jobbar med smartboarden på en samling. (en elev medverkade). Önskemål om att bjuda in föräldrar som haft sina barn på skolan som kan berätta hur det gått ge tips och idéer. Skolkatalog är viktig skolans personal kommer att göra en egen. Skolskjutsarna har blivit bättre vissa föräldrar väljer ändå att köra sina barn till skolan.
Ärstaskolan- Har ej haft skolråd

Information från skolledningen:
Skolinspektionen
är på gång i Eskilstuna. De skolor som är berörda från Tunaskolområde är Ärstaskolan 1-6 samt Idunskolan 1-9. Skolinspektionen har begärt in en hel del underlag som just nu samlas in, själva besöket från dem kommer att under ht start-17. De kommer att ha samtal med ledning, personal samt ev med elever och föräldrar.

Översyn av särskolan pågår just nu. Vad den leder till återkommer vi med.

Fördelning av skolledning inför nästa läsår Charlotte Hjelte kommer att ha Odlarskolan 2 samt ett övergripande ansvar. Mikael Van Lunssen kommer att ha Ärstaskolan samt Odlarskolan 1. Marja-Leena Johansson kommer att ha Idunskolan. Sandra Puljar kommer att jobba kvar som arbetslagsledare på Odlarskolan 2.

Nya elever. Odlarskolan 1 får 1 ny elev, Idunskolan 4 nya elever, Ärstaskolan får 4 nya elever samt överlämnar 2 elever till Odlarskolan 2 ( Odlarskolan 2 har 5 studenter som slutar)

Personal Peter Wennerberg flyttar från Ärsta till Idunskolan. Rekrytering till Ärsta pågår. En assistent, Daniel Holmen, flyttar från Odlarskolan 1 till Idunskolan. Förflyttning inom Tuna sker då Odlarskolan 2 minskar med en klass.

Elevenkät- Jobbas med även detta läsår.

Budget En utmaning för oss då vi from. 1 januari har skolpeng. Vi lever i en för stor kostym. Viktigt att meddela skolan när elev är sjuk så snart som möjligt, meddela före kl. 14.00 om ditt barn kommer nästa dag, underlättar för oss vi behöver då inte ta in vikarier i onödan för personal som är sjuk m.m. Detta gäller även under sommaren.

SMO Samordnad medicinskt omvårdnad finns på VC-City från och med det året då eleven fyller 18 år. Ta kontakt med skolsköterska om du har frågor kring detta.

Vid pennan: Marja-Leena Johansson

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tuna skolområde

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Öppettider

Telefontid: 08:00-12:00

Besöksadress

Bruksgatan 17, vån 4

Postadress

632 20 Eskilstuna