MENY
Eskilstuna kommun

2016-10-05

Minnesanteckningar från skolråd Tuna skolområde
2016-10-05

Närvarande:
Sandra Puljar, Odlarskolan 2
Håkan Hårdstedt, Ärstaskolan
Liselott Anväg, bitr rektor
Anna Möller, Odlarskolan 1
Charlotte Hjelte, Rektor
Mikael Van Lunssen, bitr rektor
Annelie Johansson, Odlarskolan 2
Sanna Lundblad, Odlarskolan 2
Adrian Sigeti, Idunskolan
Elin Svensson, Idunskolan
Marja-Leena Johansson, bitr rektor

Information från skolorna:
Idunskolan- Skolstarten har varit bra.
Odlarskolan 1- Ganska lugn start på läsåret. I början av terminen var det en del sjukdom bland eleverna. De har besökt naturskolan. Det var ett lyckat besök med fint väder. De kommer jobba med tema ”affär” under hösten. De kommer få in läroplanens alla ämnesområden i temaarbetet. Den 8/12 kommer föräldrar att bjudas in för att få se resultatet av arbetet.
Odlarskolan 2- Skolstarten har varit bra. De nya elever som börjat har kommit in bra i nya rutiner. En ny elev, från Ärsta, inskolas och ska börja Må V43. Planerar att jobba med ett tema kring världsreligioner.
Ärstaskolan- Mikael Van Lunssen har börjat som ny bitr. rektor på skolan.

Rapporter från husrådet:
Idunskolan- Diskussioner kring skolskjutsarna. Föräldrarna gav varandra råd och bytte erfarenheter kring medicinering och pubertet mm
Odlarskolan 1- Har ej haft husråd.
Odlarskolan 2- Inget att rapportera.
Ärstaskolan- Inget att rapportera.

Information från skolledningen:
Personal- På Idunskolan har Marja-Lena Johansson tillträtt bitr. rektorstjänsten. Det har varit svårt att hitta behöriga sökande till hennes lärartjänst. Fram tills den tjänsten är tillsatt kommer Emma Frejd vikariera.
Anna Neiström är ny lärare på skolan klass E.
Två pooltjänster är tillsatta. En på Ärsta och en på Odlarskolan 1.
Carina Westerlund är nyanställd fritidhemsansvarig på Ärsta.
Gunilla Lundin är nyanaställd fritidshemsansvarig på Idun.

Organisation- I våras beslutades det om att göra förändringar i Tuna skolområdes ledningsorganisation. I dessa diskussioner kom man fram till att det fanns ett behov av en chef placerad på varje skola.
Charlotte Hjelte, rektor, ansvarar för Odl.1, samt har rektorsuppdraget för alla fyra enheter.
Liselott Anväg, bitr.rektor, ansvarar för Odl.2, samt har en utvecklingscoachtjänst från hösten -17
Mikael van Lunssen bitr. rektor, ansvarar för Ärsta och är placerad där.
Marja-Leena Johansson, bitr. rektor, ansvarar för Idun och är placerad där.
Lillemor Anväg är ny skolsköterska och arbetar heltid med våra fyra enheter, hon har sin sköterskemottagning på Odlarskolan.

V-klass- V-klass är en skolportal där elever, lärare och föräldrar kan kommunicera. I V-klass kommer det finnas information av olika slag. Användandet kommer att se olika ut på våra enheter till en början.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling- Planen revideras och när den är klar kommer den att läggas ut på Tunas hemsida samt i V-klass.

Elevenkät- Tuna skolområde har arbetat fram en elevenkät som vi kommer att arbeta med på prov under läsåret. Det är fem frågor som är gemensamma för enheterna på Tuna, enheterna diskuterar elevenkätens frågor och dess innebörd och uppdraget att tolka eleverna i olika situationer.

Vid pennan: Håkan Hårdstedt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tuna skolområde

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Öppettider

Telefontid: 08:00-12:00

Besöksadress

Bruksgatan 17, vån 4

Postadress

632 20 Eskilstuna