MENY
Eskilstuna kommun

2016-05-11

Minnesanteckningar från skolrådet Tuna skolområde 2016-05-11

Närvarande:
Charlotte Hjelte, Rektor
Lise-Lott Anväg, bitr. Rektor
Margareta Forsberg, tf Rektor
Anna Möller, Odlarskolan 1
Sandra Puljar, Odlarskolan 2
Susan Tuominen, Idunskolan 
Elin Svesson, Idunskolan 
Adrian Sigeti, Idunskolan
Sanna Lundblad, Odlarskolan 2

Uppföljning föregående protokoll:
Charlotte går igenom föregående mötesprotokoll. Det som bla kom upp då var, att det är positivt med praktiksamordnartjänsten och positiv uppskattning till träningsskolan från föräldrar.

Information från respektive skola:
Odlarskolan 1: Rullar på som vanligt. Två elever tar studenten och det firas med en studentfest där eleverna själva tillverkat dukar och andra dekorationer.
Odlarskolan 2: Intensivt nu i maj. Många studenter och det firas med studentfest. Några elever som fortfarande inte fått beslut om daglig verksamhet till hösten vilket förstås skapar en hel del oro. Det tränas för fullt inför Skol DM.
Ärstaskolan: Fem elever flyttar till Odlarskolan 2 till hösten och skolas ut från Ärsta. Skräpplockardag som blev mycket lyckad.
Idunskolan: Har haft en ganska lugn vår. Är i full gång med vårens klassresor och lite träning av sånger till skolavslutningen. Har också haft skräpplockardag och firat Valborg med brasa och disco utomhus.

Information från husråden:
Odlarskolan 2: Mycket prat om skolbussar som är i dåligt skick. Frågor och funderingar runt elevernas praktikplatser. Väldigt positivt med praktikplatserna. Lite för kort föräldramöte, vi diskuterade att ta upp frågan om föräldramötets innehåll till höstens utvecklingssamtal. Funderingar runt badet då elever inte kan bada av olika anledningar. Finns det andra aktiviteter för dem eleverna då? Sandra svarar att eleverna erbjuds andra aktiviteter efter behov och vilka möjligheter som finns.
Idunskolan: Ett väldigt bra fungerande husråd med god hjälp av bra tolkar vilket gav bra diskussioner alla emellan. En del frågor runt skolbussarna, bla om busschaufförerna har gått kurs? Ett önskemål om bussvärd som ska finnas med på skolbussarna. Skolledningen svarade att det är en del nya chaufförer och att Stadsbyggnadsförvaltningen som tagit över inte riktigt hittat rutiner för utbildning än men ansvarig för det kommer bjudas in till höstens föräldramöte och informera.

Information från skolledningen:
Vi börjar höstterminen med en studiedag den 15 augusti. Fritidsverksamheten håller öppet vid behov med vikarier.

V klass är en skolportal som Eskilstuna Kommun köpt in som alla föräldrar ska kopplas på under hösten, i dagsläget oklart när det blir, mer information kommer.

Margareta Forsberg (tf rektor Ärsta) har fått en tillfällig anställning för att stötta skolledningen då det är mycket som händer inom Tuna Skolområde. Med anledning av detta ser man just nu över ledningsorganisationen på Tuna skolområde.

Det finns ett förslag att gymnasiesärskolans individuella program på Odlarskolan 2 ska slås ihop med Rinmangymnasiets individuella, vilket skulle innebära att Odlarskolan 2 blir en 1-9 årskurs skola tillsammans med Ärstas elever. Väldigt positivt från personalens och föräldrarnas sida.

Ärstaskolan har 5 elever som flyttar till Odlarskolan 2 och de tar emot 2 nya elever som de vet så här lång ytterligare elever kan vara aktuella.

På Idunskolan slutar 1 elev och inte någon ny elev i nuläget som börjar till hösten.

På Odlarskolan 1 slutar 2 elever och en elev börjar åk 1.

På Odlarskolan 2 slutar 9 elever och 6 nya börjar.

Det finns 2 lediga tjänster ute som fritidshemsansvarig på Ärsta och Idun. Svårt att hitta behöriga sökande. 1 vakant lärartjänst finns Idun, rekrytering pågår.

Till hösten kommer Tuna skolområde att ha en tillsvidare anställd vikarie på varje enhet.

IT samordnare på Tuna Skolområde på 25% har tillsatts under året.

Rekrytering av en skolsköterska till Tuna Skolområde på 100% pågår. Denne kommer att ha sin basplacering på Odlarskolan.

Övrigt:
Önskemål om att fortsättningsvis ha barntillsyn på föräldramötena på Idunskolan så att fler föräldrar har möjlighet att delta. Till höstens föräldramöte kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att bjudas in för att informera och svara på frågor.

Vid pennan: Susan Tuominen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tuna skolområde

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Öppettider

Telefontid: 08:00-12:00

Besöksadress

Bruksgatan 17, vån 4

Postadress

632 20 Eskilstuna