MENY
Eskilstuna kommun

Tuna skolområde är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning. Tuna skolområde omfattar grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program 
fördelat på fyra enheter.

Elever i träningsskolan har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Olika typer av flerfunktionsnedsättningar förekommer; t ex syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och autism.

Individuella programmet är en del av gymnasiesärskolan för de elever som gått i grundsärskola. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

I träningsskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.

Chef för Tuna skolområde 1 är rektor Jeanette Schjött som har direktansvar för Odlarskolan 1 och gymnasiesärskolan på Idunskolan samt ett övergripande ansvar.

Biträdande rektor för resterande verksamhet på Idunskolan är Marja-Leena Johansson. 

Chef för Tuna skolområde 2 är rektor Pernilla Lindström som har direktansvar för Ärstaskolan och Odlarskolan 2.Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tuna skolområde

Grundsärskola med inriktning träningsskola

Öppettider

Telefontid: 08:00-12:00

Besöksadress

Bruksgatan 17, vån 4

Postadress

632 20 Eskilstuna

Jeanette Schjött
Rektor, Tuna skolområde 1
Marja-Leena Johansson
Biträdande rektor Idunskolan
Pernilla Lindström
Rektor, Tuna skolområde 2
Lena Györi
Skoladministratör
Ylva Edlund Pesämaa
Praktikhandledare/samordnare