MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet

Grundsärskola, inriktning träningsskola

Elever i träningsskolan har en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen i grundsärskolan fem undervisningsområden som tillsammans ska ge eleverna förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är:

1. Kommunikation

Vi arbetar ständig med att hitta motiveringar för att våra eleverna ska initiera till kommunikation. Vår strävan är att alla våra elever ska ha en personlig kommunikationspärm med utgångspunkt från Pecslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Picture Exchange Communication System. Vi använder oss av tydliggörande pedagogik med visuella dagsscheman. Vi förstärker och bekräftar initiativ från eleverna.

2. Motorik

Vi övar motorik och kroppsuppfattning genom rörelse- och rytmikövningar samt dagliga utevistelser. Vi har exempelvis regelbunden idrott i skolans gymnastiksal där undervisningen anpassas till våra elevers olika behov. Vi bekräftar och uppmuntrar aktiviteter som eleverna själva initierar till.

3. Estetisk verksamhet

Utifrån elevernas behov och förutsättningar ges de möjlighet till skapande i olika material, tekniker och former.  Som exempel sjunger vi, spelar instrument, lyssnar på musik, målar, ritar, går på teatrar, ser filmer och erbjuder aktiviteter som ska inspirera och berika estetiska upplevelser.

4. Verklighetsuppfattning

Vi övar tidsuppfattning med exempelvis dagsschema. Vi strukturerar tillvaron så att eleverna ska öka sin förståelse för förhållanden mellan miljö och aktivitet och som därmed bidrar till en grundläggande rumsuppfattning.

5. Vardagsaktiviteter

Vardagsaktiviteter genomsyrar hela skoldagen: att t.ex. kunna klä på sig, äta själv, att kunna gå på toaletten, duka, tvätta, städa, baka. Vi arbetar alltid med att utöka elevernas självständighet. Som exempel orienterar vi oss i vår närmiljö, åker stadsbuss och går regelbundet till affärer för att handla.

Gymnasiesärskolan, Individuellt program 

Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlïg utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasiesärskolans övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv.

Innehållet i ämnesområdena i gymnasiesärskolan är en fortsättning och utveckling av innehållet i grundsärskolans ämnesområden. Namnen på ämnesområdena i grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan dock vara olika. Följande ämnesområden i gymnasiesärskolan motsvarar grundsärskolans ämnesområden:

Gymnasiesärskolan
Grundsärskolan
språk och kommunikation
kommunikation
idrott och hälsa
motorik
estetisk verksamhet
estetisk verksamhet
natur och miljö
verklighetsuppfattning
hem- och konsumentkunskap
vardagsaktiviteter
individ och samhälle

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Idunskolan
Besöksadress

Idungatan 1