MENY
Eskilstuna kommun

Plats i grundsärskolan/gymnasiesärskolan

"Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan" ur Skollagen 7 kapitel 5§.

Om det efter noggranna utredningar konstateras att ett barn har rätt till plats i särskolan, kommer föräldrarna att erbjudas en sådan plats för sitt barn. Vilken enhet inom grundsärskolan, som kan bli aktuell för skolplaceringen, beror på vad som är mest lämpligt utefter det enskilda barnets förutsättningar och behov. 

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedöming. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla