MENY
Eskilstuna kommun

Tema Friluftsliv

Eskilstunaån

Morgondis över eskilstunaån

Pröva på friluftslivtemat för sommar eller för vintern. Under dagen tar vi upp säkerhetsfrågor t.ex. kring vatten och eld. Eleverna gör övningar som att bygga vindskydd, göra enkla knopar, tillverka sittunderlag för att hålla sig varm. De får lära sig hur ett stormkök fungerar, de lär sig om vilka användbara nyttoväxter som finns i naturen.


Beroende på årstid kan temat se litet olika ut men förbered eleverna på att vara ute under hela dagen . Vi anpassar innehållet av temat efter önskemål och årskurs.

 

Årskurs åk 4-9

Syfte

Tema friluftsliv skall ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider, ge dem förståelse för värdet av att idka ett aktivt friluftsliv. Eleven skall också utveckla sina kunskaper om säkerhetsfaktorer och hur man agerar i samband med nödsituationer.

Innehåll

Några timmar under en dag är vi ute och lär oss om friluftslivets grunder. Vi diskuterar säkerhet kring eld och vatten samt vilka basbehov mäniskan behöver tillgodose för att må bra en hel dag utomhus.
Vintertemat anpassas efter hur vintern ser ut. Vi kan t.ex. sätta upp enkla vindskydd, samt göra enkla sittunderlag för att skydda mot markkyla. Vi testar hur ett fältkök fungerar och kokar någon dryck för att värma oss. Vi belyseer allemansrätten och hur man förhåller sig till den.

Tidsåtgång

Heldag 9.00-13.30

Förberedelser

Via bokningsformuläret på TimeCenter formulerar man överenskommelser kring matsäck och lunch samt annat som kan vara bra för oss att tänka på under naturskoledagen. Vid oklarheter är man välkommen att kontakta oss via telefon eller epost på naturskolan@eskilstuna.se

Alla måste ha oömma kläder och varma skor samt varma kläder eftersom vi är ute oavsett väderlek.

Efterarbete
Läs mer om issäkerhet och vindens kyleffekt, följ länkarna nedan:
Issäkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vindens kyleffektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Koppling till LGR11

Centralt innehåll

Åk 4-6
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med natur- och utevistelser.
Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.

Åk 7-9
Säkerhet och hänsynstagande i samband med natur- och utevistelser.
Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.

Kunskapskrav
Åk 6 (idrott)
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler

Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Åk 9
Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA