MENY
Eskilstuna kommun

Frukt och fröspridning


fröställning av strätta

Årskurs

åk 1-6  Temat kan anpassas efter åldrar och önskemål.

Under perioden

augusti - september

Syfte

Att upptäcka mångfalden av fröer och deras nytta de för djur och människor.
Att studera blommans detaljer närmare i stereolupp och lära sig om fotosyntes, pollinering och fruktbildning.
Att lära sig hur träd och växter förökar sig i vår närmiljö.
Att lära sig växternas olika delar,

Innehåll

På sensommaren eller tidigt på hösten går vi ut i närområdet och samlar alla slags bär, frön och frukter från gräs, blommor, träd och buskar.
Vi upptäcker mångfalden och när vi sätter fröna under luppen ser vi på detaljnivå hur stor variationsrikedomen är för växters fortplantning och spridning. Vi lär oss växternas olika delar, vi tittar på detaljer i lupp. 

Tidsåtgång

En heldag

Förberedelser

Dra ut en MATRIS som stöd för bedömning av eleverna.

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Alla måste ha kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Centralt innehåll biologi (t.o.m. år 6):

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel pollinering.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.     


Delar av kunskapskrav vi berör under dagen:


År 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Exempel på livscykler hos växter.


År 6

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vanvändning av biologins begrepp organismers liv och ekologiska samband     


Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA