MENY
Eskilstuna kommun

Forntid


Vi brukar ofta ha våra forntidsdagar vid tältkåtan
stenålderspärlor
En minut tar det för den skicklige att få upp eld

Årskurser

åk 3-5

Under perioden

februari - mars

Syfte

Genom historiskt material, faktaberättelser med frågeställningar samt praktiskt arbete med olika hantverksyssloger vi eleverna en upplevelse av hur det kunde vara att leva på stenåldern eller på vikingatiden. Eleverna får göra jämförelser hur levnadsvillkor och förhållanden har förändrats över tid.

Att förstå hur elden har använts genom historien och vilken betydelse den haft. Olika tekniker lärs ut .

Innehåll

Naturskolan ordnar en forntidsdag med praktiska inslag. Dagen är ett komplement till undervisningen ute på egna skolan.

Eleverna får pröva på att göra upp eld på gammalt sätt med eldbåge, flintbitar och fnöske, slå flinta, tälja fiskestickor, bränna lerpärlor. De får lära sig hur man tvinnar rep och garn.. Att lära sig om ullens specifika egenskaper och att använda äldre tekniker som kardning, tvinning eller tovning med såpa och vatten.

Läser man om vikingatiden ordnar naturskolan gärna en skattjakt med hjälp av runskriftspårning. Eleverna får pröva att svartbränna lerföremål.

Tidsåtgång

En heldag (minst 4 heltimmar) 

Förberedelser

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Alla måste ha kläder och skor så man håller sig varm och torr. Vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

(Centralt innehåll och kunskapskrav vi berör under dagen)

Bedömningsstöd (word-fil) skrivs ut och tas med till dagen

Centralt innehåll
År 1-3
Historia, geografi:
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Fysik:
Människans användning och utveckling av olika material genom historien.

Slöjd:
Enkla former av några hantverkstekniker

År 4-6
Historia:
Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor…

 Kunskapskrav
År 1-3
Historia:
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Fysik:
Eleven beskiver vad några olika föremål är gjorda av och hur de kan sorteras.

Slöjd (år6):
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.

År 4-6
Historia:
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Slöjd:
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.

Förmågor: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och utvecklingslinjer samt kunna använda historiska begrepp.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA