MENY
Eskilstuna kommun

Årskurs 7–9 går över till distans

Exempelbild

Kommunala grundskolan följer rekommendationer från Region Sörmlands smittskyddsläkare.

Region Sörmlands smittskyddsläkare har rekommenderat länets huvudmän att bedriva fjärr- eller distansundervisning delvis eller helt från terminsstart 11 januari till och med fredag 24 januari.

Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor och ökande smittspridning i Sörmland. Smitta sker i huvudsak vid nära kontakt inomhus med smittsam person. Genom distansundervisning ges större möjlighet till fysiskt avstånd under det tid som personal och elever vistas i skolans lokaler.

Beslut om distansundervisning

Utifrån rekommendationen har grundskolenämndens t f ordförande, Ulla Grip (M) den 7 januari fattat beslut att de kommunala högstadieskolorna bedriver distansundervisning 11–24 januari. Beslutet gäller inte elever på grundsärskolan. 

Förberedda skolor

Våra högstadieskolor är förberedda på att gå över till distansundervisning och har en god planering för hur detta ska genomföras. Det betyder att eleverna på våra högstadieskolor kommer att bedriva distansundervisning när terminen startar 11 januari.
Närmare information om elevernas undervisning kommer att ges av respektive skola via rektor i V-klass.

Stöd och mat till eleverna

Elever i stort behov av stöd för att fullfölja sitt skolarbete i skolan kommer erbjudas det. Även skolmåltider kommer att erbjudas för den som vill. Varje skola har sina egna rutiner för detta och den informationen meddelas av respektive skolenhet.

Vill vi påminna om vikten av att följa de nationella allmänna råden för att minska risk för spridning av smitta. länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.