MENY
Eskilstuna kommun

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya rekommendationer som innebär att alla barn och ungdomar som har någon i familjen med covid-19 ska stanna hemma.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för grundskolan, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Grundskolan är viktig för barns utveckling och lärande och har en samhällsviktig funktion. För att skapa lugn och arbetsro, och för att pedagogerna ska kunna lägga fokus på det pedagogiska arbetet i grundskolan gör Folkhälsomyndigheten nu en förändring i sina rekommendationer. Förändringen innebär att även symtomfria barn i ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

De nya rekommendationerna ska börja följas från den 1 december och gäller samtliga skolformer, det vill säga förskola, grundskola (förskoleklass till årskurs nio), fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola. De gäller sedan tidigare även gymnasieskolan.

Vårdnadshavare som har frågor kan kontakta rektor eller Eskilstuna direkt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.