MENY
Eskilstuna kommun

Gymnasieskolan välkomnar nya direktiv från utbildningsministern

Gymnasieskolan välkomnar nya direktiven från utbildningsministern om utökad möjlighet till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan.

Utbildningsministerns budskap är tydligt. Skolorna ska vara öppna i möjligaste mån och fjärr- och distansundervisning ska användas när det behövs. Gymnasieskolan följer utveckling och är beredd att ställa om vid behov

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna bedriver redan idag viss fjärr- och distansundervisning. Sedan skolstarten i höstas har en tredjedel av eleverna på gymnasierna distansundervisning. Det är en åtgärd för att glesa ut antalet elever i lokalerna och minska smittspridningen.

Lärare och annan personal på gymnasieskolan har redan idag möjlighet att arbeta hemifrån när de inte har lektion och möten och konferenser sker digitalt.

Lägesbild smittoläget på gymnasiet

I dagsläget har ett fåtal lärare inom den kommunala gymnasieskolan, av drygt 400, bekräftats med covid-19. Vad gäller elever är tre elever av gymnasieskolans 3 600 elever bekräftade med covid-19. Berörda klasser där elever riskerar ha utsatts för smitta jobbar på distans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.