MENY
Eskilstuna kommun

Modell för tilläggsbelopp ses över

​Grundskolenämnden fattade i går beslut om att modellen för hur kommunen arbetar med tilläggsbelopp ska ses över för att bli mer effektiv och rättssäker. Även nuvarande bedömningskriterier ska utvärderas.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om nuvarande kriterier för tilläggsbelopp för samtliga skolformer samt att ansvaret för tilläggsbelopp skulle flyttas till dåvarande barn- och utbildningsnämnden från januari 2018. Beslutet slog också fast att de nya kriterierna skulle utvärderas under 2020.

Utifrån detta har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en utredning av nuvarande modell för tilläggsbelopp under våren 2020. Förstudien visar på vad grundskolenämnden behöver utreda vidare.

Beslut om utvärderingar

Utredningen visar att det finns behov av att förändra nuvarande modell för tilläggsbelopp. Bland annat rekommenderas förändringar av nuvarande ansökningsprocess, en översyn av kriterierna för bedömning.

Det är mot bakgrund av slutsatserna i utredningen som grundskolenämnden fattat beslut om att ge i uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att:

  • Utvärdera nuvarande modell för tilläggsbelopp och utarbeta förslag på en ny rättssäker och effektiv modell
  • Utvärdera och eventuellt revidera nya förslag på bedömningskriterier för tilläggsbelopp.
  • Nämnden efterfrågar att förvaltningen gör en jämställdhets- och barnkonsekvensanalys

Resultaten ska redovisas för grundskolenämnden senast vid sammanträdet i mars 2021.

Bakgrund

Barn och elever med särskilda behov har rätt till särskilt stöd enligt skollagen. Resurser för det särskilda stödet ska dels vara inkluderat i förskolans och skolans så kallade grundbelopp och förskolor och skolor ska anpassa sin verksamhet efter behoven hos barn och elever.

För elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen utöver grundbeloppet betala ut ett tilläggsbelopp som ska täcka ersättning för exempelvis anpassning av lokaler, assistentstöd och andra extra ordinära stödåtgärder. Rektor ansöker om tilläggsbelopp. Inför beslut om tilläggsbelopp görs individuella prövningar. Omfattningen på tilläggsbelopp är kopplat till elevens behov.

Klicka här för att läsa rapporten (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.