MENY
Eskilstuna kommun

Återbruk i förskolornas undervisning

Återbruksmaterial i förskolor är ett pilotprojekt där 13 förskolor deltar för att bli ännu mer klimatsmarta.

Projektet Återbruksmaterial i förskolor är en del av Eskilstuna kommuns långsiktiga miljö- och klimatarbete. Projektet innebär att material som lämnats in till ReTuna Återbruksgalleria sorteras ut och kvalitetssäkras för att kunna återanvändas i förskolans undervisning kopplat till skolans läroplan. Allt återbruksmaterial vi erbjuder kontrolleras noga så att det varken är miljöfarligt, ohälsosamt eller smutsigt.

13 förskolor deltar i pilotprojektet. Workshops hålls av utvecklingspedagoger på ReTuna för förskolornas personal som får kunskap om hur återbruksmaterial kan användas i undervisningen.

Återbruksmaterialet bidrar till en kreativ och inspirerande miljö för barnen och även en fördjupad språk- och begreppsutveckling.

Pilotprojektet pågår fram till sista december 2020. Målet med pilotprojektet är att ta fram en effektiv arbetsmodell för återbruk som andra verksamheter i Eskilstuna kommun ska kunna använda sig av.

Har du frågor om projektet, kontakta:
Anna Holmqvist, projektledare,
anna.holmqvist@eskilstuna.se, 073-940 83 00

Har du frågor om pilotverksamheterna, kontakta
Karin Strömbom Landquist, områdeschef förskola, Karin.Landquist@eskilstuna.se, 073-861 86 10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.