MENY
Eskilstuna kommun

Så jobbar förskolan i Eskilstuna kommun mot smittspridning

Förskolan i Eskilstuna kommun jobbar aktivt och medvetet mot smittsprining av covid-19. Vi upplever att vi får stort stöd och förståelse från vårdnadshavarna. Det är viktigt för oss.

​Det här är vår generella strategi:

Vi håller avstånd

  • Vi delar in oss i mindre grupper så ofta det är möjligt.
  • Vid måltider försöker vi i möjligaste mån hålla avstånd mellan varandra.

Vi är utomhus mycket

  • I möjligaste mån förlägger vi en stor del av vår tid med barnen utomhus.
  • Vi organiserar verksamheterna så barnens vårdnadshavare lämnar och hämtar ute i så stor utsträckning som möjligt för att minimera smittspridningen. Då Folkhälsomyndigheten skärpt sina riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig som vårdnadshavare att lämna och hämta utomhus.

Vi följer rekommendationerna – tvättar och torkar ofta

  • Barnens händer tvättas med utökat stöd från vuxna.
  • Dörrar och handtag torkas dagligen.

Vi håller oss uppdaterade och ser till att viktig information når berörda

  • Vi försöker sprida information till vårdnadshavare i flera kanaler och på flera språk. Information sprids exempelvis på dörrar, via sms och e-post samt på våra instagramkonton.

Vi jobbar tillsammans med vårdnadshavarna

När barn uppvisar symtom kontaktar vi respektive vårdnadshavare, som så snart som möjligt hämtar barnet för att förhindra eventuell vidare smitta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.