MENY
Eskilstuna kommun

Forskaren - vi bygger en helt ny skola i Nyforsområdet

Eleverna i Eskilstuna blir fler och vi behöver fler grundskoleplatser. I kvarteret Forskaren i Nyfors bygger vi därför en ny skola; Forskaren. Den kommer att byggas ihop med Lilla Björktorpsskolan och ha plats för ytterligare 225 elever.

– Det känns mycket bra att bygget av Forskaren äntligen är igång. Vi har väntat länge och både personal och elever är förväntansfulla. För mig som rektor är det extra roligt eftersom jag har haft förmånen att få vara delaktig i processen från ett tidigt skede, säger Frida Sörlisten, rektor.

Pedagogisk utemiljö på taket

Hon berättar om flera spännande lösningar för den nya skolan.

– Den får till exempel en stor yta för pedagogisk utemiljö på taket och ett trapphus som kan användas för större samlingar och en helt ny skolgård, säger Frida Sörlisten.

Forskaren och Björktorpsskolan kommer att ingå i samma skolenhetsområde. På den ena skolan kommer de mindre barnen att gå och på den andra de äldre. Skolorna får alltså en och samma rektor.

– Forskaren blir en modern skola i ett skolområde som under många år lidit brist på lokaler. När skolan är färdig kan vi samla alla elever i två skolor, i stället för som idag fyra olika platser. Möjligheterna för att utveckla det pedagogiska arbetet kommer att öka, och det är givetvis bara positivt.

Forskaren beräknas stå klar nästa år

Byggprocessen är igång sedan några veckor. Processen är uppdelad i två etapper. I den första etappen byggs den nya byggnaden, Forskaren. I etapp två sker ombyggnationen av Lilla skolan, den i dag befintliga byggnaden. Etapp 1, Forskaren, beräknas vara klar 2021. Hela projektet ska vara färdigt 2022.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.