MENY
Eskilstuna kommun

Digtala verktyg som stöd för differentierad undervisning

Ett utvecklings- och forskningsprojekt om undervisning och digitalisering i förskola och skola drar igång i oktober. I projektet möts forskare och personal från förskolor och skolor i Mälardalsregionen för att utbyta erfarenhet och tillsammans utveckla undervisningen och användningen av digitala verktyg.

Eskilstuna kommun är en av de kommuner i Mälardalsregionen som ingår i projektet som leds av universitetslektor Johanna Lundqvist vid Mälardalens högskola.

Projektet handlar om hur rektorer, pedagoger och lärare kan ge alla barn och elever en god utbildning. Det handlar även om hur digitala verktyg kan vara med och bidra till att undervisning blir meningsfull och intressant för alla.

- Syftet är att olika kategorier av personal får träffas och utbyta erfarenhet med andra förskolor i Regionen. På så vis kan vi sprida kunskapen att använda rätt digitalt verktyg i rätt situation som ett komplement till de analoga, säger Leif Edeborg, tillförordnad biträdande skolchef förskolan.

Från grundskolan deltar personal från förskoleklass till årskurs 3.

- Projektet breddar och ger deltagarna nya infallsvinklar vilket kommer ge undervisningen en djupare grund att bygga vidare på. I slutändan kommer studien att leda till förbättrade kunskapsresultat, säger Peter Ledin, utvecklingscoach, grundskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.