MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna först med forskningsbaserad matematikundervisning

Elever och lärare i Eskilstunas kommunala grundskola är först i Sverige med att använda det forskningsbaserade undervisningsmaterialet, Rik matematik. Materialet bygger på beprövad erfarenhet och är utvecklat av forskare, lärare och elever i Eskilstuna.

Projektet startade 2016 och är samarbete mellan forskare på Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Sparbanken Rekarne. Syftet är att ge lärare bättre resurser för undervisning i matematik och på så vis ge eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

- Genom vår samverkan med MDH och Sparbanken Rekarne har vi gått från att vara en skolorganisation som bara tar del av nationell forskning och utveckling till att bli en drivande part i arbetet med att utveckla inte bara Eskilstunas skolor utan hela undervisningen i matematik i det svenska skolsystemet, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun.

Lena Hoelgaard, lektor den kommunal grundskolan i Eskilstuna var med från projektstart och hon berättar att materialet fokuserar på matematiskt tänkande och lyfter eleverna som matematiker.

- Utifrån vad jag har hört hittills från lärare i våra verksamheter är undervisningsmaterialet är uppskattat bland eleverna och väcker deras nyfikenhet att tänka matematiskt. Det är avskalat och tydligt och saknar överflödiga bilder eller texter som kan distrahera dem.

Hon berättar vidare att lärarhandledningen är väl genomarbetad för att ge lärarna ett så bra stöd som möjligt för att planera, genomföra och utvärdera undervisning av hög kvalitet.

Alla lektioner bygger på samma struktur vilket ger en hög igenkänning för eleverna och stöder deras lärande och bidrar till en tydligare inlärningsmetod.

Ett femtiotal lärare och cirka 1 000 elever i årskurs 1 använder materialet i undervisningen. Forskningen fortsätter under läsåret 2019/20. De lärare som använder materialet i sin undervisning har möjlighet att löpande lämna sina synpunkter till forskarna. Till terminsstarten 2020 ska materialet finnas tillgängligt för övriga skolor i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.