MENY
Eskilstuna kommun

 Reviderad läroplan förskolan

Den 1 juli i år fick alla förskolor i Sverige en reviderad läroplan, Lpfö 18. Några av de största förändringarna är att begreppen utbildning, undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och digitalisering förts in.

Intentionen med läroplanen är fortfarande att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Målen i läroplanen riktar sig, precis som tidigare, mot förskolan och inte mot vad barnen ska uppnå.

I läroplanen har det blivit tydligare att förskolan är en viktig del i det svenska skolsystemet genom att de nya begreppen har förts in.

- I Eskilstuna har vi strävat efter att se till hela barnets tid inom skolan, från förskola till grundskola, vilket nu blir ännu klarare i och med den reviderade läroplanen, säger Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna Kommun

Förskolechefen blir nu rektor och barnskötare och förskollärares olika uppdrag och ansvar förtydligas ytterligare.

Pedagogikutvecklare och förskolechefer har arbetat med att ta fram strategier för att implementera den reviderade läroplanen i alla kommunala förskolor.

- I slutet på förra året utbildades våra chefer för att få stöd i att tolka och omsätta förändringarna i förslaget till reviderad läroplan. De fortsätter nu det arbetet i våra verksamheter, säger Tina Persson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.