MENY
Eskilstuna kommun

Grundskolan får betala tillbaka bidrag på 3,5 miljoner

Skolverket har meddelat att Eskilstunas kommunala grundskola är en av åtta huvudmän som får betala tillbaka delar av statsbidraget Likvärdig skola för 2018.

För Eskilstunas del handlar det om drygt 3,5 miljoner kronor av det totala bidraget på 12,4 miljoner. Beslutet har fattats efter att Skolverket har kontrollerat redovisningar från dem som tagit del av stadsbidraget för likvärdig skola och där kostnaderna per elev har minskat.

Inga förändringar för verksamheterna

Återbetalningen på 3,5 miljoner kronor kommer inte innebära några förändringar i våra verksamheter i grundskolan. Grundskolan har reserverat pengar i bokslutet 2018 för att täcka eventuell återbetalning av stadsbidraget.

Orsaker till redovisade kostnader

För Eskilstunas del har kostnaderna per elev minskat 2018 jämfört med de tre tidigare åren. Det har inte varit någon nedskärning av skolpengen däremot ser grundskolan nedanstående orsaker:

  1. Statsbidraget beräknas per elev. Under 2018 blev antalet elever i Eskilstunas kommunala grundskola fler än beräknat i och med att en fristående skola som fått tillstånd att öppna inte startade sin verksamhet. Fler elever minskade genomsnittskostnaden per elev jämfört med åren tidigare.
  2. År 2016 missade kommunen att ansöka om statsbidrag för lärarlönelyftet trots detta genomfördes satsningen. Detta påverkade kommunens egen genomsnittskostnad per elev för 2015-2017 som därmed ökade.

Skolverket har gjort bedömningen att de skäl Eskilstuna angett som orsak till minskade kostnader inte anses ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som varit utom kommunens kontroll. Utifrån den bedömningen har Skolverket fattat beslutet att Eskilstuna ska betala tillbaka 3,5 miljoner kronor av sitt bidrag eftersom vi inte uppfyller villkoret om att huvudmannen inte får minska sina egna kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.