MENY
Eskilstuna kommun

Rekarnegymnasiet blir idrottsgymnasium

Den 19 juni fattade gymnasienämnden beslut om att Eskilstuna ska ha ett idrottsgymnasium från och med höstterminen 2020. Den idrottsprofil som idag finns på Rekarnegymnasiet ska utökas för att ge eleverna större möjlighet att kombinera sina studier med idrott på olika sätt.

Eskilstuna har sedan 1980-talet erbjudit sina elever möjligheten att kombinera sina studier med idrott. I dag finns möjlighet att kombinera studier med idrott på elitnivå – Nationell Idrottsutbildning (NIU) och idrottsprofil för eleverna på samhällsvetenskapliga programmet – Lokal idrottsutbildning (LIU).

Breddningen av skolans idrottsprofil kommer göra det möjligt för fler elever att kombinera sina studier med idrott. Rekarnegymnasiet kommer erbjuda tre olika idrottsutbildningar från hösten 2021:

  1. Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU): certifierad utbildning av specialidrottsförbunden och Skolverket. Fotboll, handboll, bordtennis och simning. Antalet certifieringar ska bli fler.
  2. Lokal idrottsutbildning (LIU): Koncept som idag endast kan läsas i kombination med Samhällsvetenskapliga programmet. Breddas till att kunna kombineras med samtliga utbildningar på Rekarnegymnasiet. LIU är för elever som vill kombinera sina studier med idrotter som inte finns inom NIU eller på en annan nivå än NIU. Eleverna utövar aktivt sin idrott i en förening som skolan samarbetar med. Eleven väljer kurser med inriktning mot hälsa och ledarskap. Skolan samarbetar med de lokala idrottsföreningarna.
  3. Hälsoprofil: nytt koncept. För elever som inte utövar idrott i en förening men som gillar att träna och idrotta och vill öka sitt kunnande om hur träning påverkar sin kropp och hälsa samt vill utveckla sina fysiska grundkvaliteter såsom styrka, kondition och rörlighet.

Idrottsgymnasiet förväntas ge flera positiva effekter:

  • En aktiv och sund livsstil har tydlig koppling till goda studieresultat
  • Samarbete med lokala föreningslivet kan bidra till att fler ungdomar fortsätter sitt idrottande högre upp i åldern
  • Locka fler elever att läsa barn- och fritidsprogrammet, vilket på sikt kan bidra till kommunens utmaning med kompetensförsörjning inom förskolan

Bakgrund:
Breddningen av idrottsprofilen på Rekaregymnasiet är en del i utvecklingen av den kommunala gymnasieskolan. I samband med att Eskilstuna växer behöver kommunen fyra gymnasieenheter. När Zetterbergsgymnasiet startar 2021 görs en omfördelning av programutbudet för att alla fyra skolenheter ska ha en jämn könsfördelning, balanserad blandning av elever, ekonomisk bärkraft. Rekarnegymnasiet får en tydligare idrottsprofil. Flera program flyttas från Rekarnegymnasiet samtidigt flyttar barn- och fritidsprogrammet till skolan. De andra profilerna på gymnasieenheterna är: Rinnamangymnasiet (natur och teknik), S:t Eskil (Internationella kontakter), Zetterbergsgymnasiet (ekonomi och handel).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.