MENY
Eskilstuna kommun

 Statistik från SCB om förskolan i Eskilstuna

Marginellt ökad personaltäthet, mindre barngrupper och andelen personal som är legitimerade förskollärare minskar något. Så såg bilden ut i den kommunala förskolan i Eskilstuna vid mätningen den 15 oktober 2018.

Den 15 oktober varje år samlar SCB in uppgifter om barn och personal från alla förskolor i Sverige. Statistiken är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en bild av förskolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell såväl som lokal nivå.

Den genomsnittliga personaltätheten i den kommunala förskolan i Eskilstuna är 5,1 barn per heltidstjänst vilket motsvarar genomsnittet i riket. Motsvarande siffra för 2017 var 5,5. Den genomsnittliga storleken på barngrupperna i våra verksamheter har minskat från 15,3 till 13,6 barn. För riket ligger motsvarande siffra på 15,4.

Andelen personal som är legitimerade förskollärare i Eskilstuna minskar från 35 procent till 32 och hamnar under genomsnittet för riket som är 40 procent.

 

Fakta:
Varje höst samlar SCB in statistik från alla förskolor i Sverige. Uppgifterna gäller ett visst datum, 15 oktober. Statistiken redovisas i april året efter.

Respektive förskolechef ansvarar för att redovisa antal barn per grupp samt antal pedagoger med eller utan förskollärarexamen i sin verksamhet per den 15 oktober. Skolverkets definition av barngrupper är: De grupper där barnen tillbringar mest tid av dagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.