MENY
Eskilstuna kommun

Valet till grundskolan är klart

Resultatet av skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 är klart. Placeringsbeslut skickas ut med posten under vecka 9. Från och med onsdag 27 februari kan vårdnadshavare logga in i kommunens e-tjänst och se skolplaceringen. E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval.

Förskoleklass

Till höstterminen 2019 är det totalt 1 333 barn som börjar förskoleklass. Av dessa har 314 barn sökt till en annan skola än den anvisade, vilket kan innebära en annan kommunal skola eller friskola. Det motsvarar 24 procent, vilket är en ökning jämfört med förra årets siffra på 19 procent.

Årskurs 4

För första gången deltog elever som ska börja årskurs 4 till hösten i skolvalet. Det är totalt 1 144 barn som börjar i årskurs 4 i en kommunal skola. Av dessa har 97 barn sökt en annan skola än den anvisade, vilket motsvarar 8 procent.

Årskurs 7

Till hösten är det totalt 1 045 elever som börjar årskurs 7 i en kommunal skola. Av dessa har 331 sökt till annan skola än den anvisade. Det motsvarar 32 procent, vilket är en minskning jämfört med förra året då motsvarande siffra var 37 procent.

- Det är glädjande att fler elever fick plats på den skola de hade som sitt förstahandsval i år jämfört med förra året. Eskilstuna växer men genom det omfattande ny- och ombyggnadsprogrammet av skolor som kommunen genomför hoppas vi kunna fortsätta öka andelen elever som får sitt förstahandsval i skolvalet framöver, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan.

På de skolor som har fler sökande än platser har turordningslistor upprättats och utifrån dessa lisor fördelas eventuella lediga platser enligt kommunens Riktlinjer för placering vid skola. Riktlinjerna hittar du på eskilstuna.se/skolval.

Friskolorna hanterar sina egna skolvalsantagningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.