MENY
Eskilstuna kommun

Skolinspektionen avslutar tillsynen av Stålforsskolan

Skolinspektionen har fattat beslut om att avsluta tillsynen av Stålforsskolan i Eskilstuna kommun då tidigare påtalade brister är avhjälpta.

Hösten 2017 uppmärksammades skolans brister i trygghet och studiero vid Skolinspektionens ordinarie tillsyn. I tidigare föreläggande i juni 2018 konstaterar Skolinspektionen att Stålforsskolan vidtagit åtgärder men de behöver göra ytterligare förbättringar. Det föreläggandet var även förenat med även med ett hot om vite på 1 300 000 kronor. Efter de senaste insatserna samt ett uppföljningsbesök i november 2018 bedömer Skolinspektionen att bristerna nu är avhjälpta.

- Vi har påbörjat en långsiktig förändring och jag mycket nöjd över det arbete och resultat som Stålforsskolan genomfört. Beslutet från Skolinspektionen visar att vi är på rätt väg, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan

Skolinspektionen skriver i beslutet att rektor tillsammans med personalen på skolan arbetar systematiskt och kontinuerligt med att säkerställa att det råder studiero på lektionerna och att skolmiljön präglas av trygghet.

Camilla Simonsson, rektor på Stålforsskolan är väldigt glad över Skolinspektionens beslut och hon vill lyfta sin personal som arbetat hårt med olika förbättringsåtgärder under hösten. Hon berättar att de bland annat byggt upp en ny organisation av trygghetsteam och elevhälsoteam samt infört nya regler. De har även infört en trygghetsbarometer med regelbundna mätningar av elevernas upplevelser på skolan.

- Jag får återkoppling från elever och medarbetare att de åtgärder vi infört skapat en lugnare och tryggare arbetsmiljö på skolan jämfört med förra våren. Vårt arbete utvärderas och utvecklas löpande för att fortsätta hålla en hög trygghet och studiero på skolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.