MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om polisanmält övergrepp på gymnasieelev - polisutredningen nu nedlagd

I slutet av september gjordes en polisanmälan om ett misstänkt övergrepp på en elev. Händelsen inträffade på fritiden utanför skolan mellan två elever. Den misstänkte eleven stängdes efter händelsen av från skolan i två veckor, enligt skollagen. Polisutredningen är nu nedlagd, med motiveringen att det inte går att styrka att brott har begåtts.

Händelsen fick stor uppmärksamhet i media. Vi samlade därför fakta, frågor och svar kring händelsen.

Ska pojken och flickan sitta i samma klassrum?

Nej. Berörda elever och vårdnadshavare har tillsammans med skolan kommit överens om en lösning som gör att de inte behöver det. Målsättningen har varit att se till att alla elever i klassen ska kunna ta del av sin undervisning, känna sig trygga och få studiero.

Varför stänger inte skolan av den misstänkte pojken permanent eller flyttar honom till annan skola?

Det är skolans uppdrag att säkerställa att båda eleverna kan ta del av sin undervisning. Enligt skollagen har rektor rätt att stänga av en elev i högst två veckor. Det har rektor också gjort i det här fallet. Syftet med en avstängning är att skolan ska kunna utreda och fatta beslut om hur man går vidare och hur eleverna fortsättningsvis ska ha förutsättningar för en bra studiegång.

Vilka åtgärder har skolan vidtagit?

Skolan har gjort en kränkningsanmälan och hjälpt flickan polisanmäla händelsen. Samtal med berörda elever och deras vårdnadshavare förs kontinuerligt. Båda eleverna får stöd av kurator. Den misstänkte pojken har varit avstängd från skolan i två veckor och tagit del av studierna hemifrån. Information har gått ut till lärare och samtliga elever på skolan.

 Vilket brott handlade det om?

I nuläget inget alls. Händelsen anmäldes som ett sexuellt övergrepp. Men nu åklagaren lagt ned utredningen med motiveringen att det inte går att styrka att ett brott har begåtts. Det är polis under ledning av åklagare som utreder om det skett ett brott. Rubriceringen kan ändras beroende på vad utredningen visar.

En namninsamling har startats för att den misstänkte pojken ska sluta på skolan. Påverkar den skolans agerande och beslut?

Nej. Vi agerar utifrån skollagen och andra lagar och bestämmelser som är relevanta i det aktuella fallet. Så länge det inte finns någon dom så är ingen dömd eller skyldig. Sen är den här händelsen väldigt speciell eftersom de båda berörda eleverna går i samma klass. Därför har vi försökt hitta en lösning som tar hänsyn till deras behov och upplevelse.

Varför bemöter inte skolan felaktigheter i sociala medier?

Vi svarar gärna på frågor men många av de inlägg och kommentarer som kommit kring händelsen håller inte en god ton. Osakliga och ibland även kränkande påhopp tar vi bort med hänvisning till kommunens uppföranderegler för sociala medier. Direkta hot polisanmäls.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.