MENY
Eskilstuna kommun

Fler elever behöriga till gymnasiet

Exempelbild


Fler elever i årskurs 9 fick betyg i alla ämnen och fler elever blev behöriga till gymnasiet. Det visar den övergripande statistiken för kommunala grundskolans betygsresultat 2017/2018. Även meritvärdet ökade för niondeklassarna.

 

Under 2017/2018 har grundskolan arbetat fokuserat för att öka gymnasiebehörigheten bland niondeklassarna. Kunskapsresultaten visar en positiv utveckling. Jämfört med läsåret 2016/2017 har:

 • Meritvärdet ökat från 205 till 216
 • Andel elever med betyg i alla ämnen de läst har ökat från 65,2 % till 70,0 %
 • Andel elever med gymnasiebehörighet har ökat från 74,61 % till 80,57 %

Både pojkar och flickors studieresultat har förbättrats, men flickornas ökar mer och skillnaderna mellan könen har blivit större i årskurs 9. Det finns även skillnader mellan skolorna vad gäller andelen elever som har gymnasiebehörighet.

Bättre resultat i årskurs 6

Även kunskapsresultaten för elever i årskurs 6 har utvecklats positivt. Fler elever får betyg i alla ämnen och även där har meritvärdet ökat. Jämfört med läsåret 2016/2017 har:

 • Meritvärdet ökat från 199 till 203
 • Andelen elever med betyg i alla ämnen som de läst ökat från 69,0 %
  till 69,5 %
 • Andelen elever med gymnasiebehörighet ökat från 75,71 % till 78,58 %
 • Andelen elever med minst ett betyg A/B ökat från 68,7 % till 69,4 %

Färre elever i årskurs 3 når målen

En liten minskning i måluppfyllelsen för matematik och svenska samt svenska som andraspråk. Det gör att andelen elever som når målen i 9 ämnen är något lägre än 2017. Fler flickor än pojkar har godtagbara kunskaper i 9 ämnen.

 • Andelen elever med godtagbara kunskaper i 9 ämnen är 78,1 %

Många barn i årskurs 1 kan läsa

 • 88,5 % av eleverna i årskurs 1 har godtagbara kunskaper i läsförståelse. Andelen flickor med godtagbara kunskaper är 90,4 %, andelen pojkar 86,4 %.


Här kan du läsa grundskolans rapport om kunskapsresultaten i våra grundskolor läsåret 2017/2018.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.