Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Forskning bedrivs i klassrummet

Ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt inom grund- och gymnasieskolan i Eskilstuna startar till hösten.

Syftet är att utveckla ett forskningsbaserat arbetssätt som ska underlätta för lärarna att samarbeta och bli bättre på att stödja varandra när olika problem dyker upp i undervisningen.

Forskningen kommer till största del att bedrivas i klassrummen och det är lärare och skolledare som själva driver utvecklingsarbetet och medverkar i forskningen. Fokus kommer ligga på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet. Anette Jahnke från Ifous, ett fristående forskningsinstitut inom skola och förskola, leder projektet.

Genom att delta kommer Eskilstuna kommun att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer för hur lärare kan dela med sig av sin kunskap och lära av varandra så att både lärarnas praktik och professionalitet långsiktigt utvecklas och ger hållbara effekter.

Följande skolor ingår i projektet:

  • Djurgårdsskolan
  • Faktoriet
  • Fristadsskolan
  • Gökstensskolan
  • Stålforsskolan
  • Skogstorpsskolan
  • Tegelviken
  • Årbyskolan
  • Rinmangymnasiet
  • S:t Eskils gymnasium

Tidsplan

Forskningen pågår under tre år med start i juni 2018 och avslut i juni 2021.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.