Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Förskolor beviljas 30 miljoner i statsbidrag

Skolverket har beviljat Eskilstunas kommunala förskola närmare 30 miljoner kronor i statsbidrag för 2018/2019. Pengarna ska användas till att minska barngrupperna.

Varje år har de kommunala förskolorna möjlighet att ansöka om statsbidrag från Skolverket för att minska sina barngrupper. I år gjorde 41 av Eskilstunas förskolor en ansökan varav 29 förskolor beviljades bidrag på sammanlagt 29 940 187 kronor.

– De förskolenheter som beviljats bidrag kommer nu att påbörja arbetet med att genomföra sin planering utifrån sin ansökan av statsbidrag, säger Ulrika Adamsson, till förordnad skolchef för förskolan.

Skolverkets beslut bygger på ett indexvärde/förskolenhet. Indexet bygger på följande variabler:

Andel årsarbetare med förkollärarexamen

  • Andel barn med föräldrar med förgymnasieal utbildning som högsta utbildning
  • Andel barn med utländsk bakgrund
  • Genomsnittlig barngruppsstorlek

Fakta barngrupp: Med barngrupp menas de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.