Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

 Nu börjar arbetet med den fjärde gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Eskilstuna bjuder in elever och personal i planering och utformning av ytterligare en gymnasieskola i Eskilstuna.

- Delaktighet är viktigt för att få med olika perspektiv när vi planerar för en skola som skapas för framtiden, säger Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan.

För att fånga upp tankar och idéer sickas en digital enkät ut till 550 personer. Enkäten riktar sig både till elever och personal inom den kommunala gymnasieskolan.

En skola för alla elever

Eskilstuna behöver förbereda för en fjärde gymnasieskola eftersom antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar. År 2030 beräknas Eskilstuna ha 1 300 fler ungdomar i gymnasieåldern än i 2018.

En utredning pågår om vilka program skolan ska erbjuda. Såväl elever som medarbetare från de andra tre gymnasieskolorna är delaktiga i utredningen. Uppdraget är att ta fram ett förslag till en skola som erbjuder både yrkesprogram, högskoleförberedandeprogram och introduktionsprogram.

Resultatet ska presenteras på barn- och utbildningsnämnden i början av 2019.

- Vi skapar ännu en gymnasieskola där elever med olika förutsättningar kan mötas, säger Karin Holmberg Lundin.

Även den här gymnasieskolan kommer ha ett nära samarbete med näringslivet för att på bästa sätt anpassa utbildningarna så att eleverna blir förberedda för framtiden på bästa sätt.

Minsta skolan

Eskilstunas fjärde gymnasieskola blir kommunens minsta med cirka 600 elever. S:t Eskils gymnasium har 952 elever, Rinmangymnasiet 1 218 och Rekarnegymnasiet 1 379.

 

Den fjärde gymnasieskolan beräknas invigas hösten 2021.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.