MENY
Eskilstuna kommun

Utmaningar kan uppstå på alla förskolor

Exempelbild

I Eskilstuna finns 53 väl fungerande kommunala förskolor. Ibland uppstår problem av olika anledningar, men det är aldrig barnens fel. När ett problem uppstår löser verksamheten det. Just nu arbetar Tallåsens förskola med lösningar på identifierade problem.

 

Under våren har Tallåsens förskola arbetat för att förbättra sin sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Arbetet har resulterat till flera konkreta förslag till åtgärder bland annat kommer lokalerna att anpassas på ett bättre sätt.

Frågor och svar kring Tallåsens förskola:

 1. Hur är situationen på Tallåsens förskola?
  Svar: Förskolan har en god pedagogisk verksamhet och pedagogerna gör ett bra jobb utifrån sina förutsättningar.
  I Eskilstuna finns det 53 kommunala förskolor. Utmaningar och problem av olika slag kan uppstå i alla våra verksamheter, men det är aldrig barnens fel. Ibland blir det oroligt i en verksamhet och då får man hantera det, precis som man gör nu på Tallåsens förskola.

 2. Varför är det problem med arbetsmiljön på Tallåsen?
  Svar: Till största delen handlar det om bemanning. Tallåsens förskola har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. Det har inneburit att man har många vikarier i verksamheten. När man tar in vikarier får ordinarie pedagoger ta ett större ansvar till exempel genom att leda och fördela arbetet.

 3. Stämmer inte medias bild av situationen?
  Svar: Medias rapportering utgår från ett brev som medarbetarna på Tallåsens förskola skrivit till politikerna i barn- och utbildningsnämnden i syfte att påverka politikerna skapa förutsättningar för mindre barngrupper. Alla medarbetare står inte bakom den bild som ges av situationen.

  Det stämmer att Tallåsens förskola har en ansträngd situation. Men det framgår inte av rapporteringen att man under våren arbetat med att identifiera lösningar på problemen, se punkt 4.

  När man tar del av rapporteringen om arbetsmiljön på Tallåsens förskola är det lätt att tro att situationen beror på vilka barn som går på förskolan och i vilket område förskolan ligger, det stämmer inte. Utmaningar och problem av olika slag uppstår i alla våra verksamheter, det är förskolans ansvar att lösa dem.

 4. Vad görs för att förbättra arbetsmiljön på Tallåsen?
  Svar: Under våren har pedagoger haft dialog med vår personalavdelning, HR, för att identifiera vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. Fredagen 20 april presenterades resultatet för förskolechef som direkt fattade beslutet att se över hur lokalerna kan byggas om för att anpassas till förskolans behov. En handlingsplan med ytterligare åtgärder tas nu fram. 

 5. Varför anställs inte fler i Eskilstuna förskolor?
  Svar: Det är brist på förskollärare och barnskötare i hela landet. I Eskilstuna är andelen förskollärare 36 %.

  Vi jobbar på olika sätt för att öka andelen förskollärare i våra verksamheter. För ett år sedan började vi med löpande rekrytering i stället för att rekrytera vid två tillfällen per år, som tidigare. Den nya rekryteringen har lett till att vi anställt 20 nya förskollärare på ett år, två av dem har fått anställning på Tallåsens förskola. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.