Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Utbildningssatsning ger barnskötare höjd kompetens

I ett samarbete med Mälardalens högskola har 90 erfarna barnskötare i Eskilstuna kommun fått chansen att höja sin kompetens. Utbildningen är ett sätt att behålla och höja kvaliteten i förskolornas verksamheter, trots bristen på förskollärare. I maj ska utbildningen utvärderas.

Behovet av förskollärare är stort i såväl Eskilstuna som i övriga landet. Bristen gör att det är svårt att rekrytera så många som behövs. Därför arbetar Eskilstuna kommun med olika alternativa lösningar för att behålla och höja kvaliteten i förskolornas verksamheter. Att höja komptensen hos barnskötarna är ett sätt.

- Utbildningen har varit mycket uppskattad och mitt intryck är att den hållit en hög kvalitet. Barnskötarna är en grupp som kommer lite i skymundan när man pratar om förskolan där man pratar mycket om förskollärare. Det finns också många duktiga barnskötare i våra verksamheter. Framför allt har jag upplevt att utbildningen har gett dem fler idéer till hur de kan utveckla den pedagogiska verksamheten, säger Marianne Westman, förskolechef på Odlarens förskola.

Första utbildningen startade våren 2017. Utbildningen, Förskolans uppdrag, utgår från förskolans läroplan och riktar sig till barnskötare med flera års erfarenhet som får chansen att fördjupa sig i professionellt bemötande och det pedagogiska uppdraget. Studierna varvas med arbete på sin förskola.

Daliborka Johansson och Marie Eriksson är barnskötare på Odlarens förskola och har gått utbildningen.

- Det var en jättebra utbildning. Jag kände att jag fick bekräftelse som barnskötare och mer kött på benen, säger Daliborka Johansson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.