MENY
Eskilstuna kommun

Nuläge samt frågor och svar om covid-19 i förskola och skola

skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av pandemin. Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi följer instruktioner och riktlinjer från Region Sörmlandslänk till annan webbplats smittskyddsläkare och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Nulägesbild över helt eller delvis stängda verksamheter inom förskola och skola (uppdateras löpande)

Förskolan
 • Odlarens förskola förlänger stängningen till och med fredag 5 mars. Stängningen beror på personalbrist då flera i personalen blivit positivt testade för Covid-19. Nytt beslut togs den 1 mars av förskolenämndens ordförande att förlänga stängningen ytterligare en vecka.
 • Förskolan ser över hur vi på bästa sätt ska göra det möjligt för alla vuxna på förskolorna att hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna.
 • Skyddsutrustning finns för personal att använda vid behov.
 • Öppna förskolorna i Eskilstuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 18 december och har sin verksamhet stängd tillsvidare.
  Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens ytterligare rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 genom att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig. Läs mer om de ytterligare åtgärderna från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
Grundskolan
 • Till och med 1 april har alla högstadieskolor hybridundervisning där elever växelvis studerar i skolan och på distans.
 • Alla skolor har gjort bedömning utifrån förutsättningar i lokaler med mera hur vi på bästa sätt kan hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna.
 • Eleverna i grundsärskolan berörs inte av hybridundervisningen.
 • ​​Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.
Gymnasieskolan
 • Samtliga gymnasier har undervisning delvis på distans till och med 1 april.
 • Redan sedan tidigare är yrkesprogrammen skolförlagda för sina praktiska moment i yrkeskurserna samt sitt arbetsplatsförlagda lärande (praktik). Detsamma gäller elever på introduktionsprogrammen inklusive resursenheter och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.
Grundsärskolan

Ingen grundsärskola stängd.

Eleverna i grundsärskolan berörs inte av hybridundervisningen i grundskolan.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan berörs inte av gymnasieskolans distansundervisning. Undervisning sker på plats i skolan.

Våra vanligaste frågor och svar kopplat till Covid-19 i förskola och skola

Om risken att smitta och bli smittad

Kan elever testa sig för covid-19?

Från och med 30 september genomför Region Sörmland provtagning av barn över 6 år med symtom. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet fungerar bara om barnet har symtom. Det kan till exempel vara halsont, snuva, feber, huvudvärk, hosta eller illamående och diarré. Det kostar inget att ta provet.

Läs mer och boka tid på 1177.se/sormland

Vad händer om resultatet av provet är negativt?

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen. Om barnet har någon i familjen med bekräftad covid-19 ska hen stanna hemma.

Vad händer om resultatet av provet är positivt?

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan. En läkare kommer att ringa för att fråga hur ditt barn mår och berätta hur hen undviker att smitta andra.

Vad gäller om barn och elever är sjuka?

Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär är vanliga symtom.

Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Om ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skolan eller förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Provtagning

Region Sörmland utför provtagning av barn över 6 år med symtom. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet fungerar bara om barnet har symtom.

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen. Om barnet har någon i familjen med covid-19 ska hen stanna hemma.

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan.

Allmänna frågor

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller telefon 113 13.

Jag har covid-19. Kan mitt barn gå i skolan?

Nej, då ska ditt barn stanna hemma. Alla barn och elever i förskolan, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och motsvarande skolformer rekommenderas stanna hemma när någon de bor tillsammans med har covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Vad gäller för barn och elever med anhöriga som är sjuka?

Folkhälsomyndigheten har gett ut nya rekommendationer som innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma,länk till annan webbplats precis som äldre elever tidigare rekommenderats att göra det.

Alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och motsvarande skolformer rekommenderas stanna hemma när någon de bor tillsammans med har Covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Vad gäller för barn och elever som tillhör en riskgrupp?

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och eventuellt därifrån till behandlande läkare.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Om barnet har någon i familjen med covid-19 ska hen stanna hemma.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Här kan du läsa vad som gäller kring corona utifrån skollagstiftningenlänk till annan webbplats

Kan ni garantera att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka eller har någon de bor med som har Covid-19.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan; för att undvika att ta med eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd på Region Sörmland som bestämmer vad som ska göras; smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller på er skola.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

Angående eventuell trängsel så är det skolledningen som ska se till att avstånd kan hållas genom att ändra schema eller att använda alternativa matsalar.

Måltidsservice följer Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

När ett barn eller en elev är sjuk gör vårdnadshavaren en sjukanmälan till skolan. De anmäler inte vilken sjukdom deras barn har. Personal som smittas med covid-19 har en skyldighet att tala om för sin chef att hen är smittad.

Vi är noga med att berörda vårdnadshavare och medarbetare som kan ha riskerat utsättas för smitta får information. Om rektor eller verksamhetschef får information om att barn, elever eller personal bekräftats med Covid-19 hanterar verksamheten själv informationen. Arbetet sker i dialog med Smittskydd Sörmland.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresa?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att du som reser in i Sverige ska

 • testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige (gäller inte för barn födda 2015 eller senare). Ta reda på hur du testar dig genom att besöka 1177.selänk till annan webbplats.
 • stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.
 • testa dig för covid-19 fem dagar efter ankomst (gäller inte för barn födda 2015 eller senare).
 • Medan du väntar på testning och sen på provsvaren bör du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationerlänk till annan webbplatssom gäller för alla.

Rekommendationen gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19.

Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andralänk till annan webbplats.

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19länk till annan webbplats under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats.

På webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuklänk till annan webbplats finns ytterligare information om vad du ska göra om du får symtom.

Hur gör ni för att minska risken för smittspridning?

Vi följer Folkhälsomyndighetrenas rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter. Bland annat gör vi följande:

Handhygien

 • Informerar eleverna om att det är viktig med god handhygien.
 • Påminner eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Ser till att det finns tvål och pappershanddukar tillgängligt
 • Sätter upp affischer med information om handtvätt

Städning

 • Skolans toaletter städas minst en gång om dagen. Papperskorgarna töms regelbundet vid behov.
 • Bordsytor, dörrhandtag, räcken, med mera, torkas åtminstone en gång om dagen med rengöringsmedel
 • Leksaker, datorer, tangentbord, surf- och lärplattor torkas av varje dag med rengöringsmedel

Social samvaro

 • Ökat avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt
 • Undviker i möjligaste mån större grupper av barn i till exempel kapprum, aula på rast
 • Ser över möjligheten att planera för verksamhet och undervisning utomhus
 • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du undviker smittalänk till annan webbplats

Läs mer folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats

Använder personalen på skolan eller förskolan skyddsutrustning i kontakt med barnen/eleverna?

Enligt Folkhälsomyndigheten står barn och ungdomar för en liten andel av covid-19-fallen och smittar andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är kommunens inriktning att skyddsutrustning i första hand ska användas i brukarnära arbete inom vård och omsorg.

För att minska oron bland vårdnadshavare och personal finns ändå skyddsutrustning som personalen inom skola och förskola har tillgång till och som kan användas om det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel. Det är varje rektor som beslutar om skyddsutrustning behöver användas.

 

Om att stänga eller inte stänga förskolor och skolor


Stänger ni gymnasieskolan?

Nej, men från och med måndag 7 december–6 janauari 2021 går den kommunala gymnasieskolan över till fjärr- och distansundervisning. Detta för att ytterligare bromsa smittspridningen av covid-19 enligt rekommendationer av Folkhälsomyndigheten.

Kommer förskolor och skolor att stänga?

Eskilstuna kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Det kan inträffa att enskilda verksamheter stängs på grund av personalbrist eller risk för smittspridning.

Vad händer om regeringen beslutar att stänga förskolan?

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats 

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Vid evenetuell stängning av förskola eller skola har du som vårdnadshavare möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Vad händer om det upptäcks coronasmitta på en förskola eller skola?

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola infomerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Sörmland.


Om coronavirusets påverkan på förskolorna och skolorna


Hur påverkas förskolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på förskolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför är hemma. Detta kan till exempel leda till att rektor vädjar till föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare att överväga att ha barnet är hemma från förskolan.

Om detta sker bestämmer ni själva hur ni vill göra som vårdnadshavare. Att dra ner på tiden i förskolan innebär inte ett avdrag på fakturan. Varje förskola informerar vårdnadshavare om eventuella ändringar.

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar.


Om ersättningar och kostnader

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt så ansöker du som vanligt om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

Måste jag betala avgiften om förskolor eller fritidshem stänger?

Nej, du behöver inte betala avgift för den period om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga. Gäller stängningen enstaka dagar gäller inte avgiftsbefrielsen.

Blir avgiften till förskolan lägre om mitt barn behöver vara hemma längre tid för sjukdom?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk eller hemma för att någon hen bor med har Covid-19 gäller som vanligt att avgift debiteras.

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla