MENY
Eskilstuna kommun

Nuläge samt frågor och svar om Covid-19 i förskola och skola

skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av Corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som Region Sörmlandslänk till annan webbplats smittskyddsläkare och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Nulägesbild över helt eller delvis stängda verksamheter inom förskola och skola (uppdateras löpande)

Förskolan

Ingen förskola är stängd.

Grundskolan

Djurgårdsskolan är stängd från 25 november till och med fredag den 27 november. Gäller inte grundsärskolan Pilen.

Gymnasieskolan

Distansundervisning sker i olika omfattning på samtliga kommunala gymnasium.

Grundsärskolan

Ingen grundsärskola är stängd

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan på Rinmangymnasiet är stängd till och med torsdag 3 december. Undatag Fastighet, anläggning och byggnationsdelen som har sin verksamhet i Vilsta.

Våra vanligaste frågor och svar kopplat till Covid-19 i förskola och skola

Om risken att smittas och bli smittad

Kan elever testa sig för covid-19?

Från och med den 30 september genomför Region Sörmland provtagning av barn över 6 år med symtom. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet fungerar bara om barnet har symtom. Det kan till exempel vara halsont, snuva, feber, huvudvärk, hosta eller illamående och diarré. Det kostar inget att ta provet.

Läs mer och boka tid på 1177.se/sormland

Vad händer om resultatet av provet är negativt?

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen.

Vad händer om resultatet av provet är positivt?

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan. En läkare kommer att ringa för att fråga hur ditt barn mår och berätta hur hen undviker att smitta andra.

Vad gäller om barn och elever är sjuka?

Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, mag- och tarmbesvär är vanliga symtom.

Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Om ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skolan eller förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Provtagning

Region Sörmland utför provtagning av barn över 6 år med symtom. Genom att ta provet får du svar på om ditt barn har covid-19. Provet fungerar bara om barnet har symtom.

Om resultatet på ditt barns prov är negativt betyder det att hen inte har covid-19. Och om ditt barn mår bra och orkar kan ditt barn gå till skolan igen.

Om resultatet på ditt barns prov är positivt betyder det att ditt barn har covid-19. Då behöver hen stanna hemma för att inte smitta någon annan.

Allmänna frågor

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller telefon 113 13.

Vad gäller för barn och elever med anhöriga som är sjuka?

Folkhälsomyndigheten har gett ut nya rekommendationer som ger förhållningsregler till de personer som bor med smittade av covid 19länk till annan webbplats. De nya rekommendationerna innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler.

Barn i förskola, grundskola, gymnasiesärskola
Barn i förskolan och elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från rekommendationen. De ska fortsatt gå till skolan, förutsatt att de är friska, även när andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Elever på gymnasiet
Elever i gymnasieskolan har förhållningsregler som innebär att de ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Vad gäller för barn och elever som tillhör en riskgrupp?

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och eventuellt därifrån till behandlande läkare.

Jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Här kan du läsa vad som gäller kring corona utifrån skollagstiftningenlänk till annan webbplats

Kan ni garantera att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan, för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Barn i förskola, grundskola, gymnasiesärskola
Barn i förskolan och elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan ska fortsatt gå till skolan, förutsatt att de är friska, även när andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Elever på gymnasiet
Elever i gymnasieskolan har förhållningsregler som innebär att de ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19.

Läs mer om dessa regler härlänk till annan webbplats.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd på Region Sörmland som bestämmer vad som ska göras; smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller på er skola.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan.

Angående eventuell trängsel så är det skolledningen som ska se till att avstånd kan hållas genom att ändra schema eller att använda alternativa matsalar.

Måltidsservice följer Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

När ett barn eller en elev är sjuk gör vårdnadshavaren en sjukanmälan till skolan. De anmäler inte vilken sjukdom deras barn har. Personal som smittas med covid-19 har en skyldighet att tala om för sin chef att hen är smittad.

Vi är noga med att berörda vårdnadshavare och medarbetare som kan ha riskerat utsättas för smitta får information. Om rektor eller verksamhetschef får information om att barn, elever eller personal bekräftats med Covid-19 hanterar verksamheten själv informationen. Arbetet sker i dialog med Smittskydd Sörmland.

Hur gör ni för att minska risken för smittspridning?

Vi följer Folkhälsomyndighetrenas rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter. Bland annat gör vi följande:

Handhygien

 • Informerar eleverna om att det är viktig med god handhygien.
 • Påminner eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Ser till att det finns tvål och pappershanddukar tillgängligt
 • Sätter upp affischer med information om handtvätt

Städning

 • Skolans toaletter städas minst en gång om dagen. Papperskorgarna töms regelbundet vid behov.
 • Bordsytor, dörrhandtag, räcken, med mera, torkas åtminstone en gång om dagen med rengöringsmedel
 • Leksaker, datorer, tangentbord, surf- och lärplattor torkas av varje dag med rengöringsmedel

Social samvaro

 • Ökat avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt
 • Undviker i möjligaste mån större grupper av barn i till exempel kapprum, aula på rast
 • Ser över möjligheten att planera för verksamhet och undervisning utomhus
 • Undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du undviker smittalänk till annan webbplats

Läs mer folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats

 

Om att stänga eller inte stänga förskolor och skolor


Kommer förskolor och skolor att stänga?

Eskilstuna kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Det kan inträffa att enskilda verksamheter stängs på grund av personalbrist eller risk för smittspridning.

Vad händer om regeringen beslutar att stänga förskolan?

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats 

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Vid evenetuell stängning av förskola eller skola har du som vårdnadshavare möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Vad händer om det upptäcks coronasmitta på en förskola eller skola?

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola infomerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Sörmland.


Om coronavirusets påverkan på förskolorna och skolorna


Hur påverkas förskolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på förskolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför är hemma. Detta kan till exempel leda till att rektor vädjar till föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare att överväga att ha barnet är hemma från förskolan.

Om detta sker bestämmer ni själva hur ni vill göra som vårdnadshavare. Att dra ner på tiden i förskolan innebär inte ett avdrag på fakturan. Varje förskola informerar vårdnadshavare om eventuella ändringar.

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar.


Om ersättningar och kostnader

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt så ansöker du som vanligt om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

Måste jag betala avgiften om förskolor eller fritidshem stänger?

Nej, du behöver inte betala avgift för den period om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga. Gäller stängningen enstaka dagar gäller inte avgiftsbefrielsen. Avgiftsbefrielsen gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som började gälla den 21 mars.

Blir avgiften till förskolan lägre om mitt barn behöver vara hemma längre tid för sjukdom?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla