Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Modersmålsundervisning

Bild på elev som skriver i en arbetsbok.

Modersmål

I Eskilstuna kommun talas förutom svenska, cirka 70 olika modersmål. Eskilstunas skolor anordnar för närvarande modersmålsundervisning i ett 30-tal olika språk.

Här ansöker du om modersmålsstöd i förskoleklass eller modersmålsundervisning i grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om ditt barn går i åk F-9 i kommunal grundskola och redan läser modersmål så ska du inte söka igen. Dock behöver en ny ansökan göras inför gymnasiet.

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket. För gymnasiet krävs goda kunskaper.
  • eleven/målsmannen önskar få undervisningen.

Elever tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani chib och jiddisch, samt adoptivbarn kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag.

En kommun är skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever önskar att läsa det språket. Skyldigheten gäller endast om det går att få tag i en lämplig lärare.

När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå. 

Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet. Endast ett språk kan läsas som modersmål.

Ansökan till modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning här på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du behöver ingen e-legitimation för att göra ansökan.
För undervisning till höstterminen ska ansökan göras senast den 1 maj.
För undervisning med start på vårterminen ska ansökan skickas in senast den 1 december.
Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven, med några undantag, undervisning kommande termin.

När ett barn börjat med modersmålsstöd eller modersmålsundervisning så löper det på framtill och med årskurs 9 om vårdnadshavare inte själva ansöker om att få sluta via denna blankett.

Observera att modersmålsundervisning avser undervisning i umgängesspråket, det vill säga det språk som dagligen talas i hemmet. Andra önskemål om språkundervisning kan inte tillgodoses. Undantaget gäller de nationella minoritetsspråken. 

Modersmål i grundskolan

Modersmålsstöd i förskoleklass samt modersmålsundervisning i grundskolan sker med cirka 2700 elever i grundskolan i klasserna F-9 (kommunala skolor). De flesta av dessa elever läser modersmål i 45-60 minuter per vecka. På många av grundskolorna erbjuds modersmålsundervisning utanför den ordinarie skoltiden. På ett antal skolor deltar eleverna i modersmålet under den ordinarie skoltiden.
Här kan du läsa mer om modersmålsundervisning på minoritetsspråket finska.

Modersmål i gymnasieskolan

Modersmålsundervisning tillsammans med undervisning moderna språk arabiska, sorani och finska sker med cirka 700 elever i gymnasieskolan. De flesta av dessa elever läser modersmål i 60-80 min/vecka. Modersmål kan läsas som individuellt val eller språkval. Elever med modersmål arabiska och finska kan välja att delta i modersmålsundervisning såväl som moderna språk även då det omfattar samma språk.

Varför modersmålsundervisning? 

Modersmålet är grunden för att eleven även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Interkulturella enheten

Ansvarar för Välkomsten för nyanlända barn samt bedriver modersmålsundervisning för elever i den kommunala skolan

Öppettider

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Besöksadress

Smedjegatan 41

Postadress

Eskilstuna Kommun
Interkulturella enheten
631 86 Eskilstuna