MENY
Eskilstuna kommun

Modersmål och nyanlända

Barn och ungdomar som flyttar till Eskilstuna direkt från ett annat land tas först emot  i Välkomsten som är en mottagning den första månaden i Eskilstuna.

Efter en första information och kartläggning placeras barnen i en förskola, grundskola eller på språkintroduktion på en gymnasieskola. Där får de stöd i att lära sig svenska och bevara sitt modersmål. Rektor eller förskolechef ansvarar för både svenskundervisning och ansökan om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning ges till barn som talar språket hemma varje dag. För de nationella minoritetsspråken gäller att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma, har rätt till stöd och undervisning på sitt modersmål.

Suomeksi

Elev som skriver i anteckningsbok

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Interkulturella enheten

Ansvarar för Välkomsten för nyanlända barn samt bedriver modersmålsundervisning för elever i den kommunala skolan

Öppettider

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Besöksadress

Smedjegatan 41

Postadress

Eskilstuna Kommun
Interkulturella enheten
631 86 Eskilstuna

Goce Dabeski
Rektor
Mikael van Lunssen
Bitr. rektor