MENY
Eskilstuna kommun

Ät S.M.A.R.T.-konceptet

Sedan början av 2000-talet har alla kommunala förskolor och skolor i Eskilstuna arbetat efter intensionerna i Centrum för Tillämpad näringsläras (nuvarande Stockholms läns landsting)    Ät S.M.A.R.T - modell:

Havregryn

S. törre andel vegetabilier
M. indre andel tomma kalorier
A. ndelen ekologiskt ökas
R. ätt kött och grönsaker
T. ransportsnålt 

Ät S.M.A.R.T - modellen är framtagen som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt.

 

Vad innebär S.M.A.R.T - mat?

S. törre andel vegetabilier
Det går mycket mer resurser för att producera kött än för att producera vegetabilier som ärtor, bönor och linser.  Modellen tar därav upp köttproduktionen som en energikrävande omväg jämfört med att äta vegetabilier, men understryker samtidigt att det i måttliga mängder är bra att äta kött, både för hälsan och miljön.

Hur gör vi?
I förskolan och skolan arbetar vi inte för att minska på antalet serveringstillfällen av kött, utan istället med att öka andelen vegetabilier i måltiden som helhet. Frukt och grönsaker ingår som en naturlig del i alla måltider och erbjuds i sådan mängd att det är möjligt att äta enligt tallriksmodellens propotioner.

För att främja en ökad andel vegetabilier serveras helt vegetariska lunchmåltider 4 gånger per månad i både förskolan och skolan.

M. indre andel "tomma kalorier"
"Tomma kalorier" är mat som innehåller mycket kalorier i form av fett och socker, men som har lågt eller inget innehåll av näringsämnen. när mängden tomma kalorier som konsumeras blir stor, ökar risken för att vi inte ska få i oss tillräckligt av den näring våra kroppar behöver. Konsumtionen av "tomma kalorier" är också ett resursslöseri för både miljö och ekonomi. även om de tomma kalorierna är resursslukande och inte gynnar hälsan, så möjliggör Ät S.M.A.R.T ett litet utrymme för "guldkanter" - genom i övrigt kloka val!

Hur gör vi?
I skolan och förskolan eftersträvar vi att erbjuda hälsofrämjande frukost, lunch och mellanmål. Då utrymmet för tomma kalorier är så litet, överlåter skolan och förskolan helt det utrymmet till vårdnadshavarna/fritiden. Vid födelsedagar och andra festligheter fokuserar skolan och förskolan i första hand på aktiviteten istället för att fira med fokus på mat. Även kafeteriorna har sedan 2005 sett över sitt utbud och erbjuder idag endast ett hälsofrämjande sortiment.
Till påsk, midsommar, lucia och jul firas det både i skolan och förskolan med traditionell svensk mat.

A. ndelen ekologiskt ökas
KRAV-märkt mat produceras utan bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket stödjer utvecklingen mot en giftfri miljö och kretsloppsjordbruk. Märket är en garanti för att maten är ekologiskt odlad och att det tas större hänsyn till djurens naturliga beteenden.

Hur gör vi?
År 2002 tog Eskilstuna kommun ett beslut om att öka andelen ekologiska inköp till 30% till år 2010. Sedan dess har vi ökat våra ekologiska inköp och idag, 2017, ligger inköpen på cirka 59 % för förskola och skola.
Under 2015 blev kommunens offentliga kök KRAV-certifierade.

R. ätt kött och grönsaker
Gris och kyckling föds upp på spannmål (kraftfoder) och konkurrerar på det sättet med människofödan. Lamm och nötdjur är betande djur som kan födas upp på hö och ensilage och hjälper på så sätt till att bevara våra beteshagar.
Betande djur är en förutsättning för bevarandet av odlingslandskapets artrikedom.
För hälsan och miljön är det bra att äta kött, men i måttliga mängder. Med rätt köttval avses en rimlig blandning av olika köttslag.

Grövre grönsaker och rotfrukter ska i första hand väljas då de ger mer näring och är mer resurssnåla än salladsgrönsaker. Genom att säsongsanpassa inköpen, ökar andelen frilandsodlade grönsaker, vilket är bättre för miljön an växthusodlade.

Hur gör vi?
I skolan och förskolan serveras en blandning av olika köttslag, i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. För att kvalitetssäkra järninehållet serveras varannan vecka en extra "järnriktig måltid".
För miljön eftersträvas ett de vegetabilier som serveras ska vara säsongsanpassade och med fördel även ekologiskt odlade. Tyngdpunkten vid servering ligger på rotfrukter och grövre grönsaker som vitkål och morot. Dekorationsgrönsaker som isbergsallad, gurka och tomat serveras endast under säsong.

T.ransportsnålt
En hel del av det vi äter i Sverige importeras från olika delar av jordklotet. Transporternas omfattning är en del av matens miljöpåverkan som ganska enkelt kan påverkas. Genom att välja mat som inte rest så långt, kan utsläppen av klimatpåverkande gaser minskas. Genom att säsongsanpassa inköpen, ökar andelen närproducerad mat vilket ger mindre transporter.

Hur gör vi?
Kommunen kan idag inte ställa krav på närodlade avtalsvaror. däremot gör kökspersonalen både vid inköp och servering aktiva val, för att minska användning av varor med omotiverat långa transporter.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla