MENY
Eskilstuna kommun

Information om studenten 2020

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras den 12 och 13 juni. Det blir ett firande i ett alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.

mössa

Eskilstuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och på grund det rådande läget med coronapandemin så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande.

Vi vill ändå kunna ge dig som student ett fint avslut på dina gymnasiestudier som är anpassat efter den nya vardagen. Bland annat kommer alla elever får möjlighet att ha två anhöriga/nära vänner på skolgården vid utspringet.

Här hittar du frågor och svar om årets studentavslutning. Planeringen av studentfirandet pågår och alla detaljer är inte klara. Informationen kommer att uppdateras.

När ska studenten genomföras?

Studentfirandet i Eskilstuna kommer ske under två dagar i juni, fredag den 12 respektive lördag den 13 juni.

  • S:t Eskils gymnasium och de fristående gymnasierna kommer ha sina ceremonier lördagen den 13 juni.
  • Rekarnegymnasiet och Rinmangymnasiet fördelar sina ceremonier på fredagen den 12 och lördagen den 13 juni.

Respektive skola har skickat ut separat information till sina elever och vårdnadshavare om detaljerna kring studentfirandet på Rekarne, Rinman och S:t Eskil.

Hur ska studenten genomföras?

Studentfirandet i Eskilstuna kommer att spridas ut och genomföras under två dagar i juni (12 och 13:e)

Avslutning och utspring kommer ske klassvis, vid olika klockslag och genom olika dörrar på skolorna.

Respektive skola har skickat ut separat information till sina elever och vårdnadshavare om detaljerna kring studentfirandet på Rekarne, Rinman och S:t Eskil.

På vilket sätt följs rekommendationer från Folkhälsomyndigheten?

Studenten organiseras så att fler än 50 personer inte samlas på samma plats samtidigt. Firandet organiseras också så att avstånd kan hållas både inomhus och utomhus. Vissa inslag som hör studenten till anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller för utspringet?

Utspring genomförs klassvis vid olika klockslag, fördelat över dagarna och genom olika dörrar på skolorna.

Utifrån rådande rekommendationer är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt utspring. Däremot kommer alla elever få möjlighet att ha två anhöriga/nära vänner på skolgården vid utspringet.

Respektive skola har skickat ut separat information till sina elever och vårdnadshavare om detaljerna kring studentfirandet på Rekarne, Rinman och S:t Eskil.

Den rådande situationen med Coronapandemin samt regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer kommer att påverka hur studentfirande i Eskilstuna genomförs i år.

Får det vara några anhöriga/nära vänner på skolgården när eleverna springer ut?

Ja, vi har anpassat firandet så att alla elever får möjlighet att ha två anhöriga/nära vänner på skolgården vid utspringet.

Vi ber er respektera att bara två personer per elev kommer till skolgården för att det ska bli möjligt att genomföra detta begränsade utspring.

Vad gäller för studentkortegen?

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverketlänk till annan webbplats

Vad gäller för studentbalen?

Studentbalen kan inte genomföras som planerat i maj utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Arrangör för balen är elevråden som även sköter informationen kring eventuellt genomförande av studentbal senare i höst.

Vad gäller för elever som har milda sjukdomssymtom på studentdagen?

Även en sådan här dag är det viktigt att elever med symtom – även milda –stannar hemma för att skydda andra från att bli smittade.

Vilken dialog förs för att komma fram till det alternativa studentfirandet?

Barn- och utbildningsförvaltningen för dialog med studenter, rektorer, fristående gymnasieskolor och polis för att hitta alternativa och digitala lösningar för firandet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla