MENY
Eskilstuna kommun

Varför en Naturskola?

Genom naturskolans verksamhet vill vi öka barn och vuxnas intresse för naturrummets användbarhet.

Naturskolan vill att pedagoger tydligt ska kunna se kopplingen mellan en ämnesintegrerad tematisk naturskoledag och styrdokumentens mål för förskola och grundskola, dvs enligt Lpfö98 och centrala mål ur LGR11

Utomhusaktiviteter svetsar samman individer till en grupp som lär sig att samarbeta bättre.

Att ge unga människor tillfällen till upplevelsebaserad träning i språkligt uttryck och begreppsbildning kring naturfenomen bidrar till ökad förståelse för ekologiska samband och engagemang ur ett hållbarhets perspektiv.

Genom aktiviteter utomhus främjas folkhälsan inom kommunen.

 Om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten kan ni läsa mer om här:
Eskilstuna Hållbara Vatten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA