MENY
Eskilstuna kommun

Vinterns däggdjur


lodjurspår i Skjulsta
mårdspår i snön
Bäverns bakfot drar storlek 31-32
spårstämplar av tassar på is

 Bävern i Skjulsta

Årskurser

åk 1-6

Under perioden

dec- januari

Syfte

Att lära känna några av våra vanligaste svenska däggdjur och deras läten, lära sig vilka som är rovdjur eller växtätare, vilka djur som har klövar, tassar.

Att lära sig omdjurens vinteranpassning t ex om olika bon och vinterpälsar

Att lära sig något om stannfåglarnas vinteranpassning..

Innehåll

Vad är det för djur som gått här i snön? Hade det klövar eller tassar? Var det stort eller litet? De yngre eleverna letar efter mössens bohål och matar smågnagare, hälsar på i däggdjurparken.

Vi går på spårjakt och letar stämplar, legor, spillning och gnagspår efter däggdjur och fåglar. Vi lär oss om våra vanligaste svenska däggdjur. Vi lyssnar på deras läten, tittar på pälsar och spillning i stereolupp.. 

Tidsåtgång

En heldag

Förberedelser

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Varma kläder och vinterskor som håller en torr är ett måste eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Bedömningsmatris till temat:

Matris bedömning

LGR 11 Centralt innehåll biologi:

År 3

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

År 6

Djurs, växters och andra organismers liv.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. 

Enkla fältstudier och experiment. 

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.  

 

Delar av kunskapskrav vi berör under dagen:

År 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Exempel på livscykler hos några djur och växter

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.

 

År 6

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp organismers liv och ekologiska samband

 

Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

 

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

  
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA