MENY
Eskilstuna kommun

Om träd och av träd


Övning: Vem har mest rätt till skogen?
en eksilhuett under en vinterdag

Årskurser

fsk, åk 1-9, gy. Trädtemat går att variera efter åldrar och önskemål.

Under perioden

aug- oktober,  mars-maj

Mål

Att lära sig några av våra vanligaste träd i vår närmiljö. Att studera detaljer  närmare i stereolupp och lära sig om årsringar, fotosyntes, pollinering och trädens delar och funktion i naturen, vilken nytta de gör för djur och människor.

Innehåll

Kan variera allt ifrån trädpoesi och sinnliga upplevelser kring träd till att man lär sig olika träds namn och hur deras frukter, blad och knoppar ser ut.

Exempel på frågeställningar kan vara: Vad gör träd för nytta? Var kommer syret ut? Vad brukar vi människor använda träd till? Vilka djur och växter bor på eller i träd?Vilka träd är ätliga och vilka blad, barr eller frukter kan man göra drycker av? Vad är bra överlevnads kunskaper?
Med alla sinnen undersöker vi olika träd och bekantar oss med deras hyresgäster.
Vi "bygger" träd tillsammans, lär oss spännande fakta och leker träd lekar. 

Vad kan man göra av t ex en nyfälld björk eller en gran? Vi tar in färskt trämaterial eller sätter oss i en glänta och upplever känslan att arbeta i rå trämaterial, att klyva och tälja fram olika föremål. Trädtemat är också lämpligt att koppla till en naturslöjdsdag. (Se tema naturslöjd) 
 

Tidsåtgång

En hel- eller halvdag

Förberedelser

Telefonkontakt med Naturskolan innan besöket och överenskommelser kring matsäck och tider och annat som kan vara bra att tänka på.

Alla måste ha kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor  typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA