MENY
Eskilstuna kommun

Tema Hållbar Utveckling

Vad är hållbar utveckling? Är det något vi bara förknippar med miljö och klimat? Eller är det ett mycket vidare begrepp som innefattar andra saker också?

Syftet med detta tema på Naturskolan är att eleverna får en större överblick av vad begreppet Hållbar Utveckling innefattar och vad det innebär i ett större perspektiv. Eleverna får chansen att diskutera, reflektera och argumentera i övningarna och lekarna för att i vidare arbete kunna koppla detta begrepp som temat handlar om till nya situationer och händelser.

Vy jorden

Årskurser

åk 4-9

Under perioden

sept, okt, nov, mars, april

Syfte

Att lära sig se begreppet hållbar utveckling ur flera olika perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Att kunna diskutera och reflektera över hur människors levnadssätt påverkar vår miljö och vårt samhälle.
Att lära sig om hur olika energikällor påverkar vårt klimat.
Att lära sig om materiens kretslopp och att ingenting försvinner, bara omvandlas.

Innehåll

Lekar och övningar som ligger till grund för vidare diskussioner hos eleverna angående ekonomi, biologisk mångfald och social rättvisa.

Eleverna kommer att få tillfälle att göra olika samarbetsövningar som kan vara en grund för diskussioner och tankar kring vilka konsekvenser vårt att sätt att leva har för vår miljö samt vår gemensamma omvärld.

En viktig tanke att ha med sig, grundar sig på energiprincipen som kortfattat kan beskrivas ”ingenting kan försvinna, bara omvandlas till nya former”.  Detta gäller både för materia samt alla energityper.

Begreppet kretslopp och hållbar konsumtion är en viktig del i denna tanke, att vi måste återvinna det vi konsumerar samt även dra ner på denna bit och då också återvinna och återanvända mer.

Tidsåtgång

En heldag

Förberedelser

Via bokningsformuläret på TimeCenter formulerar man överenskommelser kring matsäck och lunch samt annat som kan vara bra för oss att tänka på under naturskoledagen. Vid oklarheter är man välkommen att kontakta oss via telefon eller epost på naturskolan@eskilstuna.se

Alla måste ha oömma kläder och stövlar. Regnkläder vid behov, eftersom vi är ute oavsett väderlek.

Efterarbete

Fortsatta diskussioner och reflektioner kring begreppet. Läsvärt material finns även på Eskilstuna Hållbara Vatten, Globalt perspektiv

Koppling till LGR 11

Matris med exempel på kunskapskrav vi berör under dagen:

Matris 4-6 PDF HUT 

Matris 7-9 PDF HUT

Begreppslista för temat:

Begreppslista

Centralt innehåll:

År 4-6:

Bi

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Fy

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Ke

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Tk

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Sh 

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

År 7-9

Bi

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Biologisk mångfald och vad som gynnar den respektive hotar den.

Fy

Energins flöde från solen genom naturen och samhället.

Sh

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen  

 

Kunskapskrav vi berör under dagen: Se länkade PDF ovan.    

 

Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA