MENY
Eskilstuna kommun

Forntid


Vi brukar ofta ha våra forntidsdagar vid tältkåtan
stenålderspärlor
En minut tar det för den skicklige att få upp eld

Årskurser

åk 3-5

Under perioden

februari - mars

Syfte

Att genom historiskt material och faktaberättelser samt praktiskt arbete ge eleverna en upplevelse av hur det kunde vara på stenåldern eller på vikingatiden, så eleven kan göra jämförelser hur levsnadsvillkor och förhållanden har förändrats över tid.

Att hjälpas åt med olika hantverksysslor inomhus vid kallaste väderleken eller ute vid eldstaden, olika tekniker prövas.

Att förstå hur elden har använts genom historien och vilken betydelse den haft.

Att lära sig ullens specifika egenskaper och att använda tekniker som kardning, tvinning eller tovning med såpa och vatten.

Innehåll

Naturskolan ordnar en forntidsdag ute vid elden med praktiska inslag. som ett komplement till undervisningen ute på egna skolan.

Eleverna får pröva på att göra upp eld på gammalt sätt med eldbåge, flintbitar och fnöske, slå flinta, tälja fiskestickor, bränna lerpärlor eller leka forntidslekar, De kan få lära sig hur man tvinnar rep och garn och arbetar med ull.

Läser man om vikingatiden har vi möjlighet att ordna en skattjakt och svartbränna lerföremål.

Tidsåtgång

En heldag (minst 4 heltimmar) 

Förberedelser

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Alla måste ha kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

(Centralt innehåll och kunskapskrav vi berör under dagen)

Bedömningsstöd (word-fil) skrivs ut och tas med till dagen

 

Centralt innehåll
År 1-3
Historia, geografi:
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Fysik:
Människans användning och utveckling av olika material genom historien.

Slöjd:
Enkla former av några hantverkstekniker

År 4-6
Historia:
Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor…

 Kunskapskrav
År 1-3
Historia:
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Fysik:
Eleven beskiver vad några olika föremål är gjorda av och hur de kan sorteras.

Slöjd (år6):
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.

År 4-6
Historia:
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Slöjd:
Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.

Förmågor: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och utvecklingslinjer samt kunna använda historiska begrepp.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA