MENY
Eskilstuna kommun

Fåglar

Gräsandshona på ägg


Årskurser

åk 1-9         Temat anpassas efter åldrar och årstid. 

Under perioden

jan-febr, april-maj

Syfte

Att lära känna några av våra vanligaste svenska fåglar och deras läten och beteenden.

Att studera fåglarna i fält.

Att lära sig fågelfakta genom att studera näbbar, klor, skelett,  vingar, bon och ägg.

Att lära sig om fåglarnas vinteranpassning, vilka som är stannfåglar.

Innehåll

Vad är kännetecknande för en fågel?  Näbbar, klor, ägg och bon berättar för oss om fåglarnas liv.
Vilka fåglar trivs vid vatten, i skog eller i brynet invid skolan?

 Vi går ut på fågelskådning, får kikarträning, lyssnar på fågelsång och lär oss om olika fåglars beteenden. De yngre eleverna bygger fågelbon ochleker fågellekar..

Vintertid tar vi fram kikaren och spanar på vilka fåglar som kommer fram till vårt fågelbord eller trivs i vattnet. Vi studerar deras beteenden.

Tidsåtgång

En halv- eller heldag

Förberedelser

Telefonkontakt med Naturskolan innan besöket och överenskommelser kring matsäck och tider och annat som kan vara bra att tänka på.

Alla måste ha varma kläder och skor som håller en varm och torr eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor  typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Efter ett tag fanns det 27 stycken ägg i den här ruvningsgropen!
strömstare i Skjulstaforsen
Hägern har uppehållit sig kring Skjulstas fiskevatten ända sedan sommaren 2004
Jag ser en koltrast!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA