MENY
Eskilstuna kommun

Naturskolans teman läsåret 2019/20

Naturskolan erbjuder teman som Livet i vatten, att lära om naturen med alla Sinnena, Frukter & Frön, Hållbar Utveckling, om Nedbrytare eller Småkryp samt även ett Jultema finns som en avslutning på höstterminen

På vårterminen kan man ytterligare välja på praktiska teman på Naturskolan som EldenForntiden eller Friluftslivet på vintern. Temat Våren kan variera från att handla om växternas pollinering, träd och knoppar till om FåglarVatten och Småkryp. Det viktigaste är att temat man väljer blir ett komplement eller en fördjupning till ett pågående arbetsområde på egna skolan.

Naturskolan vill att pedagoger tydligt ska kunna se kopplingen mellan en ämnesintegrerad tematisk naturskoledag och styrdokumentens mål för förskola och grundskola, dvs enligt Lpfö98 och centrala mål ur LGR11

Naturskolan vill ge unga människor tillfällen till pplevelser som bidrar till ökad förståelse för ekologiska samband och engagemang ur ett hållbarhets perspektiv. Temat Hållbar Utveckling belyser detta på ett påtagligt sätt.


Höstens teman på naturskolan 2019

Naturskolan erbjuder teman som Vatten, att lära med alla Sinnena, Frukter & Frön, Hållbar Utveckling, Nedbrytare eller Småkryp, forntid samt ett Jultema finns som en avslutning på terminen. Vi har ett tema för IN-grupper som vi kallar "introduktion svensk natur" som ligger parallellt under hela terminen, framför allt på fredagar.


v. 35-39 Vattentema, småkrypstema, sinnena

v. 39-41 Frukt och frö, Hållbar utveckling, Sinnena

v. 42-47 Nedbrytare, Hållbar utveckling, Sinnena

v. 48-50 Jultema/naturslöjd

Introduktion svensk natur, fredagar,  under hela terminen för In-klasser/grupper

Vårens teman på naturskolan 2020
Välkomna att boka!

v. 3-9 Vinterns däggdjur, vinterns fåglar, eldtema, friluftsliv på vintern

v. 11-13 Forntid, våren, sinnena

v. 14-18 Våren, sinnena, hållbar utveckling

v. 19-23 Vattentema, småkryp på land, hållbar utveckling

Introduktion svensk natur, fredagar,  under hela terminen för In-klasser/grupperBild på eld
Bild på bäver
Bild på färgkort
Bild på barn som undersöker vattendjur
Bild på tältkåta
Bild på ull
Bild på strömstare
Bild på himmel, moln och hav
Bild på daggmask
Bild på förstoringsglas

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA