MENY
Eskilstuna kommun

Vinterns fåglar

Strömstare

 Kollage av häckande och besökande fåglar i Skjulsa under året

Årskurser

fsk - åk 6

Under perioden

dec- febr

Syfte

Att lära känna några av våra vanligaste svenska fåglar och deras läten och beteenden.

Att lära sig fågelfakta genom att studera näbbar, klor, skelett,  vingar, bon och ägg.

Att lära sig om fåglarnas vinteranpassning, vilka som är stannfåglar.

Att studera fåglarnai i fält.

Att lära sig använda kikare.

Innehåll

Vi tar ut kikaren och spanar på fåglar och deras beteenden i närområdet.

Vi tittar på fåglens fjädrar, näbbar, klor och fötter. Vad kan dessa delar berätta om hur fågeln lever.

Tidsåtgång

En heldag

Förberedelser

Via svarsformuläret på TimeCenter beskriver man överenskommelser kring matsäck och lunch och annat som kan vara bra att tänka på innan besöket.Ring oss gärna vid oklarheter.

Varma kläder och vinterskor som håller en torr är ett måste eftersom vi är ute oavsett temperatur och väderlek.

Efterarbete
För- och efterarbete till tema Vinterns fåglar (PDF)

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

Bedömningsmatris till temat:

Matris bedömning

Centralt innehåll biologi:

År 3

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

År 6

Djurs, växters och andra organismers liv.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. 

Enkla fältstudier och experiment.  Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

Delar av kunskapskrav vi berör under dagen:

 

År 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. exempel på livscykler hos några djur och växter

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.

 

År 6

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp organismers liv och ekologiska samband

 

Förmågor:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA