MENY
Eskilstuna kommun

Nedbrytare


svamptickor är nedbrytare
Förnasållen används för att hitta småkryp i gamla löv
daggmask en nedbrytare

Årskurser

åk 1-9

Under perioden

augusti - oktober, april-maj. Temat anpassas efter önskemål.

Syfte

Eleven skall få en inblick i hur nedbrytning fungerar och vad en nedbrytare kan vara. 

Beroende på årskurs skall eleven bli mer förtrogen med begrepp som t.ex. ekosystem, näringskedja, kretslopp, fotosyntes, syre, koldioxid, energiflöde samt ekologisk hållbarhet.

Vi hoppas också väcka nyfikenhet och nya frågor som eleven vill arbeta vidare med.

Innehåll

Vi går ut och samlar in nedbrytare som  svampar och insekter av olika slag i vår närmiljö, Vi lär oss vilka faktorer som  på verkar nedbrytningen av organiskt material och icke organiska material i vår natur. Vi lyfter miljöfrågor kring nedskräpning.

Olika insamlingsmetoder används och med luppen undersöker vi sedan nedbrytare som vi hittat. Vi ställer frågor som "Hur lever de?" Vi samlar olika jordprover och analyserar dem under luppen.

Tidsåtgång

En heldag

Förberedelser

Via bokningsformuläret på TimeCenter formulerar man överenskommelser kring matsäck och lunch samt annat som kan vara bra för oss att tänka på under naturskoledagen. Vid oklarheter är man välkommen att kontakta oss via telefon eller epost på naturskolan@eskilstuna.se

Alla måste ha oömma kläder och skor. Regnkläder vid behov, eftersom vi är ute oavsett väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Fortsätt läs om olika exempel på näringskedjor och näringsvävar i närområdet.

Fördjupning om svampens betydelse för nedbrytning och näringsupptag för träd, t.ex. mykorrhiza samt strålsvampen och alen.

Koppling till LGR 11

Matris Nedbrytare

  

Centralt innehåll biologi

t.o.m. år 6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.

Djurs, växters och andra organismers liv.

Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.  

 

År 9

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.   

 

 

Delar av kunskapskrav vi berör under dagen:

     

Biologi

År 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. exempel på livscykler hos några djur och växter  

 

År 6

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vanvändning av biologins begrepp organismers liv och ekologiska samband

 

År 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven (enkla och till viss del) underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.  

 

Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA