MENY
Eskilstuna kommun

Liv i backen – om småkryp


en spindelkille
nyckelpigeägg på våren
Småkrypet ser jättestort ut i en stereolupp
trädlevande larv och puppa

Årskurser

Fsk- gy

Under perioden

sept, okt, nov, maj, juni

Syfte

Temat är en verklig ögonöppnare för den mångfald av småkryp som finns i vår närmiljö.

Innehåll

Ett klassiskt naturskoletema där vi går ut till någon backe och letar efter småkryp. Olika insamlingsmetoder används och med luppen undersöker vi sedan alla spindlar, insekter och andra små kryp som vi hittat. Vi ställer frågor som "Hur lever de?" och "Vad gör de för nytta i vår natur?" "Är de växtätare eller rovdjur?"... osv

Tidsåtgång

En halv- eller heldag

Förberedelser

Via bokningsformuläret på TimeCenter formulerar man överenskommelser kring matsäck och lunch samt annat som kan vara bra för oss att tänka på under naturskoledagen. Vid oklarheter är man välkommen att kontakta oss via telefon eller epost på naturskolan@eskilstuna.se

Alla måste ha oömma kläder och skor. Regnkläder vid behov, eftersom vi är ute oavsett väderlek.

Efterarbete

Utvärdering av Naturskoledagen med frågor typ:

Vad har jag varit upplevt? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag berätta vidare?

Koppling till LGR 11

 

Centralt innehåll biologi

t.o.m. år 6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.

Djurs, växters och andra organismers liv.

Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.  

År 9

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den

Centralt innehåll biologi

t.o.m. år 6:

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.

Djurs, växters och andra organismers liv.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

 

År 9

Ekosystems energiflöde och kretslopp och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.   

 

 Delar av kunskapskrav vi berör under dagen:

     

Biologi

År 3

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. exempel på livscykler hos några djur och växter  

 

År 6

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vanvändning av biologins begrepp organismers liv och ekologiska samband

 

År 9

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven (enkla och till viss del) underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.  

 

Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturskolan
Öppettider

8-15

Besöksadress

Kvarnstugan, Skjulsta, 63369 Eskilstuna

Postadress

Naturskolan Eskilstuna
Skjulsta resurscenter/Naturskolan
Skjulstagatan 3 A
632 29 ESKILSTUNA